Bir toplumda ilerlemeye ve gelişmeye engel olursanız estetik ve kalite anlamında gerilemeye de neden olursunuz.

Estetik; her alanda güzel olanı, saf güzelliği, uyumlu olanı arayan ve tanımlayan kavramdır. Dilimizdeki zerafet sözcüğü sanki biraz yardımcı oluyor estetik kavramının tanımlanmasına.

Her geçen gün yaşadığımız ülkede her alanda estetik bakış açısının düştüğüne şahit oluyoruz. Sokak ağzı çoktan her yeri işgal etmiş durumda.

Yaşamsal alanda karşımıza çıkan düşük kaliteli davranışlar, sözler, ürünler aslında insanların yani üretenlerin kalitesinin sürekli düşmekte olduğunu gösterir.

Her ürün alıcısına satılır. Eğer birileri talep ediyorsa mutlaka o talebi karşılayacak ‘’satıcılar’’ olacaktır.

Bir zamanlar insanların dinlediklerini söylemeye utandıkları arabesk müzik türü; ’’arabesk’’ sözcüğü ile tanımlanan bir kavram var olarak bütün alanlara sızdı. Ev dekorasyonundan, simli yanardönerli boyanmış otomobillere, dizilere, filmlere, raflarınızdaki bardaklara kadar geldi.

Arabesk sözcüğünü ya da kavramını estetiğin ve kalitenin karşıtlığını ifade edecek çirkinlik olarak tanımlıyorum.

Binlerce yıllık kültür ve estetik bakış açısına sahip bu ulustan hepimizi yutacak mankurtlar yaratmayı başardık.

Körü körüne geleneklerimize bağlı kalmalıyız diyen insanlardan değilim. Uyumlu anlamda değişmekten ve gelişmekten yanayım. Ne yazık ki kadim ve bilge bir halkın dünyaya ve diğer halklara ışık olacak kültürü yozlaştırılarak hastalıklı, hilkat garibesi, arabesk bir kültüre dönüştürüldü.

Suyu kirletmemek adına ırmaklardan, göllerden tasla aldığı suyla elini suya sokmadan, suyun dışında yıkayan bir halktan ırmaklarına, göllerine, denizlerine zehir akıtan bir topluluğa dönüştük.

‘’Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür’’ diyen Sakallı Celal’in bu muhteşem tespitinden yola çıkarak beraber kullanılan ‘’eğitim ve öğretim’’ kavramlarından ‘’öğretim’’ kısmı tek başına hiçbir şey ifade etmez. Öğreterek değil eğiterek bir yerlere ulaşırsınız. İnsanlarınızı eğiterek iyi ve doğruya yönelme anlamında kültür oluşturabilirsiniz.

Alman halkının efsane olmuş disiplin anlayışı o insanlara gökten zembille inmemiş eğitilerek kazandırılmıştır. Japon halkının sadakat ve saygı kavramları da Japon halkına eğitimle kazandırılmıştır.

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki çirkin olan ne varsa üstümüze boşaltıyorlar. Çünkü iyi olanı, zarif olanı üretecek insan sayısı iyice azaldı. Bu arabesk gürültünün içinde ne yazık ki zarif olan, güzel olan, estetik uyumluluk içeren üretimlerin sesi duyulmuyor.

Entelektüelin içi alaycı bir biçimde ‘’entel’’ sözcüğü kullanılarak asla entelektüel bir düzeye ulaşamayacaklar tarafından boşaltıldı ve basitleştirildi. Ne yazık ki birçok kavram çoğunluğu ele geçiren vandallar tarafından yok edildi.

Kibariye;

“yazık kız entel de insandır” diyerek özetlemişti içinde olduğumuz durumu.

Ondan daha öncede birisi filminde Mozart ile “moo mooo” diye alay ederek cahilliğinin ve çirkinliğinin öcünü almak istemişti.

Kibariye ile bitirelim bu yazıyı;

“yazık kız entel de insandır.”