Arapgir halkı; yalnızca örnek ve öncü tarihi misyonu ve vatansever duruşu yanı sıra; zengin yeme-içme kültür mirasımız olarak; bizi size-sizi bize ya da bizi bize yakınlaştırmanın, sevgimizi sebil eyleyip-dayanışma ruhu ile donanıp biz olmanın, tüm zengin farklılıklarımıza karşın, barış ve huzur içinde-kardeşçe birlikte yaşamının reçetesi ve her yaşta, yaşamı yaşamanın şifalı sırrıdır Arapgir… 

Aslen Fazilet Partisi kökenli, iki dönem AKP’den ve son bir dönemde CHP’den seçilen Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu; “Arapgirli olmak, bir ayrıcalıktır ve gurur meselesidir. Biz, binlerce yıldır, akil-aksakal atalarımızın aralıksız sürdürdüğü; kesintisiz ve düzenli devlet ve hizmet geleneği ışığında; planlı ve istikrarlı, kolektif kamu iradesi ruhi ile çalışıyoruz, Arapgir’e hizmette sınır ve engel tanımıyoruz…” dedi. 


“3, Uluslararası Oğuz Boyları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2023, Arapgir” etkinliğine ev sahipliği yapan ve konukları en güzel şekilde ağırlayan Belediye Başkanı başta olmak üzere, tüm çalışkan ekibi, ilçeye gelen bilim insanlarından ve uzmanlardan tam not aldılar…

Arapgir halkı; vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan, halkının huzur ve mutluluğunu savunan, konut-yol-su ve doğalgaz gibi kentin temel alt-üstyapı sorunlarını çözen, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet Devrimlerine sahip çıkmakta kararlı görünen, Haluk Başkanı seviyor ve alkışlıyorlar. Yeni dönemde de başkan olarak destekleyeceklerini dile getiriyorlar… Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ile olan diyalog ve onlara olan desteğin süreceğini dile getiren Haluk Başkan’a olan halkın sevgisi ve desteği giderek artıyor…


Arapgir’de bulunan pek çok Alevi köylerinden biri olan, tarihi bir inanç ve kültür turizm merkezi özelliğini koruyan Onar Köyü’nde; Antik Çağdan kalan pek çok Kaya Mezarların yanında yer alan, Anadolu’nun en eski cem evlerinden biri olan ve 800 yıllık tarihi geçmişi ile hala ayakta duran, Büyükocak Cemevi’nde; Erenler Dergahının piri, (bu güvenli coğrafyayı yurt edinen) Şeyh Hasan Onar’ın torunu, (Pir Sultan Abdal ve Kemal Atatürk sevdalısı) Ocakzade Hüseyin Kaya’nın, başında Atatürk imzalı şapkası altında, yaşlı ama delikanlı tavrıyla, bana verdiği çok özel röportajda; Uzak Asya’dan Anadolu’ya, Horasan’dan Arapgir’e ‘bir kısrak başı gibi uzanan’ zorlu ve uzun geçen, bu kutsal yolun sırrını ve tarihi akışını; duygu yüklü, şiirsel, destansı, yalın, süssüz, anlaşılır ve akıcı (Öz Türkçe bir dille) anlatımı; aksakal bilge derviş duruşu ve söylemiyle, sazı ve sözü eşliğinde, tarihi cemevinin ana-taşıyıcı yeraltı mazgallarını ayakta tutan, Kutsal Kiraz Ağacı gövdesine sarılmanın ve döne döne, yan yana, yana yana; kutsal ateşin alev kanatlarına tutunup, şaman zikirinde; semada semah dönmenin kam zamanı, tam zamanı yaşatıyor…

Devamı haftaya…