Surp Yeghia Apostolik Ermeni Kilisesi

18. Asırda İstanbul adlı eserinde: “Eskiden, buranın Serviler Mahallesi denilen yerinde Surf Egia adlı bir ermeni kilisesi vardı, fakat 1182 (1766) senesinin 16 mayıs günü kaldırıldı, bugün aynı yerde mevcut Surf Egia Kilisesi 1800 senesinde alınan fermanla tekrar yapılmıştır. Bu kilise 1832 de tamamen yeniden yapılmıştır. Serviler Mahallesi daha sonra Yukarı Mahalle adını almıştır.” demiştir.

Silahtarağa Elektrik Santrali

1914 yılında, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan kömür yakıtlı santral, kurulduğu tarihten, kapılarını kapattığı 1983 yılına değin İstanbul’un enerji gereksiniminin karşılanmasında kullanıldı. Günümüzde Santralistanbul ismiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından Enerji Müzesi olarak kullanılmaktadır.

KARYAĞDI BABA ALEVİ-BEKTAŞİ TEKKESİ

Eyüp gezimin son noktası olan Piyerloti’ye çıkıpta, Karyağdı Baba Tekkesi’ni ziyaret etmeden olmazdı… Bölgede bulunan tarihi, kültürel ve turistik yapılara ek olarak; cami, manastır, kilise, şapel, havra ve mezarlıkların ve türbelerin ardından, bölgede yoğun olarak yaşayan Alevi-Bektaşi kültürünü yaşatan İstanbullu hemşehrilerimizin bildiği bir yapıyıda sizin için ziyaret ettim. Karyağdı Baba Tekkesini.
Tekke, Eyüp-Silahtarağa sırtlarında, İdris köşkü mevkiinde, Gümüşsuyu mahallesi, Karyağdı sokağı ile Ballı Baba sokağının birleştiği yerde, etrafı duvarlarla çevrilmiştir. Karyağdı Baba Tekkesinin, Horasan erenlerinden olup İstanbul’un fethinde bulunduğu rivayet edilen Karyağdı Baba lakaplı Es-Seyyid Mehmed Ali Baba tarafından kurulduğu kaynaklarda yer almaktadır. Karyağdı Mehmed Ali Baba’nın kabri, tekke haziresinde olup, etrafı parmaklıklı ve baş tarafındaki şahide elifi taclı, kalın ve silindiriktir. 

Karyağdı Baba tekesi ve türbesi İstanbul-Eyüp’te, Piyer Loti Tepesinde yer almaktadır. Tekke binası ve diğer yapılar ahşap olup, yakın tarihte bir kısmı yanmış ve bir kısmı da yıkılmıştır. Bugün yalnız tek katlı ahşap bir ev mevcuttur. Aile bu mekanın Bektaşi kültürünün yaşaması için Şahkulu Vakfı’na devretmiştir.
Şeyh Es-Seyyid Mehmed Ali’ye Karyağdı Baba denmesinin nedeni menkıbesine göre, çok sıcak bir yaz mevsiminde Ali Baba’dan bir keramet arzu etmişler. O da yaz mevsiminde kar yağdırmış. O andan itibaren “Karyağdırdı Baba” diye anılmış ve bu da sonradan “Karyağdı Baba”ya dönüşmüş. Bu menkıbeler dışında, Bazılarına ve kitabesine göreyse, İstanbul’un kuşatmasında (1453’de) buralara gelmiş ve Fatih Sultan Mehmet’in gizli sancaktarı olan, bir Horasan erenidir, Karyağdı Baba hazretleri…

Devamı yarın…