Emine Bulut’un küçük kızının gözleri önünde vahşice öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Küçük kızın “Anne ölme” feryadının hiç unutulmaması gerekir.

Her acı olay sonrasında kadına yönelik şiddete tepkimiz artıyor… Maalesef birkaç gün sonra her şeyi unutuyor, hayata kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Diğer birçok konuda olduğu gibi kadına şiddetin her geçen gün artması her şeyi unutan bir toplum olduğumuzdandır…

Bugüne kadar kaç kadının şiddete kurban gittiğini hiçbirimiz hatırlamıyoruz.

Tabii ki her şeyi hatırlamamız, tüm isimleri tek tek bilmemiz mümkün değil, bilmemiz de gerekmiyor…

Asıl önemlisi adaletsizliğe, zulme, şiddete, hele hele kadına şiddete olan hassasiyetimizin hiç azalmamasıdır…

Toplum olarak çoğu zaman güçlü olanın yanında yer almak gibi bir hastalığımız var.

Güçlü görünmeyi, güçlü ile birlikte olmayı bir meziyet sayıyoruz.

Sokak serserilerinde görülen bir psikolojidir.

Mahallenin abisine sırtını dayanan aslan kesiliyor, önüne gelene racon kesiyor.

Toplumdaki bu psikoloji zayıf karakterdeki kişilerde, zayıf ve güçsüz olanı ezme, vurma, dövme, taciz etme, tecavüz etme ve öldürme hastalığına dönüşüyor.

Güçlü olmayı değil, adil ve hakkaniyetli olmayı, zayıfı koruyan, kollayan bir anlayışı ön plana çıkarmalıyız…

Güçlü görünmenin, güçlü olanla hareket etmenin bir meziyet değil, zayıflık olduğunu anlamalıyız ve anlatmalıyız…

Dikkat edin, hep kadınlar ve çocuklar mağdur oluyor, eziliyor, öldürülüyor.

Çünkü bu zayıf ve hasta karakterli kişilerin gücü ancak onlara yetiyor.

Trafikte, yolda, hastanede, okulda tartıştığında bile karşısındakini kadın veya zayıf görürse canavarlaşan bir grup var…

Farkında olmadan, bilinçaltı bir eğitimle şiddeti özendiriyoruz.

Dizilerde, filmlerde, hatta haberlerde bile maalesef reyting uğruna şiddeti özendiren sahneler yer alıyor.

Kadına şiddet uygulayan, döven, aile içi şiddeti körükleyen, en küçük bir tartışmada silahına sarılan tiplerin başrol oynadığı diziler ekranlardan eksilmiyor.

Diğer taraftan güya din adına hareket eden bazı hoca kılıklı tipler, kadını ikinci sınıf gösteren, kadına şiddeti özendiren sözlerle zayıf karakterli insanları kışkırtıyor.

Cahiliye Arap kültürünü din diye bize dayatmaya çalışıyorlar…

Mete Han’dan günümüze kadar Türk tarihinde kadın baş tacıdır…

En büyük güç adaleti ve hakkı tesis etmek, zayıf olanı kollamaktır…

Kadın her şeyden önce anadır… Anaya bırakın el kaldırmayı, of bile denmez…

*****

Türk töresi 33 buyruk

1- Tengri tek!

2- Her kim ki Gök Tengri’den kut almak dilerse başkasına yakarmasın!

3- Bir İl, bir Kağan, bir Tengri…

4- Bir kına iki kılıç girmez, bir hatun iki erkek alamaz ve bir budunda iki töre olmaz, töre tektir! Töre kesin ve keskindir! Kim ki töreye uya kutlanır, kim ki töreye kıya katlanır!

5- Kimse töreden üstün değildir. Dirlik ve birlik için töre budur.

6- Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir kağan budunundan sorulur.

7- Her er eşine, atına, pusatına sahip çıkacak.

8- Ana babaya ve ataya her daim tazim (saygı) duyulacak.

9- Hısmına sarılacak, komşusunu gözetecek.

10- Er kişi yalan söylemeyecek.

11- Mal çalan mülk çalan misliyle ödeyecek, hesabı ya malıyla ya canıyla sorulacak!

12- Kim ki bir ırza musallat olursa, ya evlenecek ya canından olacak!

13- Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak!

14- Cenkten beri duran ya da kaçan tamuya (cehenneme) uçacak!

15- Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek, sığınana arka dönülmeyecek.

16- Başkaldıranın başı alınacak! Hak isteyenin hakkı verilecek!

17- Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Ne ak etin karadan, ne karanın kızıldan, ne de kızılın sarıdan farkı olmayacak.

18- Kin ve gururdan uzak olunacak.

19- Mazluma merhamet, zalime azap duyulacak!

20- Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el kaldırılmayacak.

21- Kızı isteyen kağan da bey de olsa, kız istediğine verilecek.

22- Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin, suyu kirletmeyeceksin.

23- Bilmeyip de bildim demeyeceksin, bir bilene danışacaksın.

24- Bugünün işini, yarına komayacaksın.

25- Kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın.

26- Yazgına asi olma!

27- Güçlüyken affet, zayıfken sabret.

28- Yaptığın iyiliği unut, yapılan iyiliği unutma.

29- Herkes adaletle iş görecek.

30- Her ne edersen et, yargılanacağını her daim akılda tut.

31- Milletine yabancı kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma. Onlara boyanma.

32- Kağan odur ki adaleti üstün tutsun! Töreyi yaşatsın! Töre yok olursa il yok olur, il olmazsa budun kul olur!

33- Ey Türk Oğuz Beyleri, milletim, işitin! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir. Titre ve kendine dön!

*****

TEBESSÜM

Adamına göre

İncili Çavuş, Osmanlı elçisi olarak Fransa Kralına gönderildiğinde, elbiselerinin bazı yerlerinde yama varmış.

Kral bunları görünce; “Bana senden başka gönderecek adam bulamadılar mı?” diye sorar.

İncili Çavuş; “Türkler, adama göre adam gönderirler, Beni de size göndermelerinin hikmeti bu olsa gerek” karşılığını verir.

*****

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanda söz ile değişir kader. Ya yurda baş olur ya da başından olur.

Fatih Sultan Mehmet