Daha çok "aylık enflasyon verileri"yle ismine aşina olduğumuz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait Uluslararası Göç İstatistikleri’ni yayımladı.

Öncelikle belirtelim: TÜİK tarafından yıllık göç akış istatistikleri üretilirken; Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu kişi kayıtlarının tutulduğu Adres Kayıt Sistemi (AKS) ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarına ait veri tabanı esas alınıyor.

Önce Türkiye'ye gelen insanlara bir bakalım;

~ Ülkemize göç; bir önceki yıla göre % 33.2 azalmış ve 2022 yılında Türkiye'ye yerleşenlerin sayısı 494 bin 52 olmuş.

~ Göç edenlerin % 52.9'u erkek, % 47.1'i kadın. Bunların 94 bin 409'u Türk vatandaşı, 399 bin 643'ü ise yabancı uyruklu.

~ Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu nüfusun içinde, ilk sırada % 25 ile Ruslar var. Onu 8.1 ile Ukrayna, 6.5 ile İran, 5.4 ile Afganistan ve 4.8 ile Irak takip ediyor.

~ Gelenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla % 12.2 ile 25-29 yaş, % 11.7 ile 20-24 yaş ve % 11.3 ile 30-34 arasındaki gençler var.

~ Göçün illere göre dağılımına da bakacak olursak; %35.4 ile en fazla göç alan il İstanbul. Megakenti 14.8 ile Antalya, 5.4 ile Ankara, 3.9 ile Bursa ve Mersin takip ediyor.

Peki ya ülkeden göç edenler?

~ Türkiye’den yurt dışına yerleşenlerin sayısı 2021’e göre % 62.3 artarak 466 bin 914 olarak kayıtlara geçmiş.

~ Gidenlerin % 55.7'si erkek, % 44.3'ü kadın. Bunların 139 bin 531'i Türk vatandaşı, 327 bin 383'ü ise yabancı uyruklular.

~ Göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ise ilk sırayı % 20 ile Irak vatandaşları almış. Irak'ı, 10.6 ile İran, 7 ile Özbekistan, 6 ile Afganistan ve 4.8 ile Türkmenistan vatandaşları takip etmiş.

~ Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise; en fazla göç edenler % 15.8 ile yine 25-29 yaş grubunda. Bu yaş grubunu % 13.4 ile 30-34 ve % 12.8 ile 20-24 yaş grubu izliyor.

~ Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında, % 39.5 ile en fazla göç veren il yine İstanbul. İstanbul'u 9.8 ile Ankara, 6.7 ile Antalya, 3.4 ile Samsun ve 3 ile İzmir izlemiş.

Tüm bu verilere baktığımızda, ülkemizden gidenlerin yaş grubu tabloyu acılaştırıyor. Çünkü;

~ Ülkeye gelenlerin oranı % 33 azalırken, gidenler % 62 artmış.

~ Türk vatandaşları arasında gidenlerin sayısı 139 bin olurken, yurda dönenler 94 binde kalmış. Yani, eğitim veya başka sebeplerle geçici olarak ülkeden ayrılanlar arasında, geri dönenlerin sayısı azalmış.

~ Giden genç nüfusumuz, ülkemize gelen genç nüfustan daha fazla. Ülke dışına çıkanların büyük kısmını ise eğitimini tamamlamış veya eğitim alan, aktif iş gücüne sahip 20-34 yaş arasındakiler oluşturmuş. Gidenlerin yaş grubu ve ülkeye geri dönen Türk vatandaşlarının sayısındaki düşüşe bakarsak, Türkiye yetişmiş beyinlerini "daha fazla" yurtdışına kaptırmış.

Elbette oluşan bu tabloda, ekonomideki zorluklardan eğitimdeki niteliğin düşüşüne kadar farklı disiplinlerde birçok unsur etkili olabilir..

Fakat ülke olarak, bizim için asıl önemli olması gerekenin ‘nitelikli insan kaybının yaratacağı yıkımın 10-15 yıl sonra hissedilecek’ olması… Bunu önlemeliyiz.

Gençlerimizi kaybetmemeliyiz...