İnternetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasıyla birlikte kullandığımız her şey artık “yeni” ibaresi de kazanmış oldu.

Yeni medya ortamları da bu değişikliğin sosyal hayatımızdaki en önemli araçlarından birisi. Özellikle iletişim kurmada, haber almada, farkındalık oluşturmada, satış-pazarlamada ve daha birçok farklı nedenle kullanılan sosyal medya hesapları vakit geçirme, eğlenme, haberdar olma anlamlarının dışına da ister istemez çıkmaya başladı. Bu durum başta dolandırıcılar olmak üzere kötü niyetli kişileri de harekete geçirmeye yetti.

Sahte hesaplar neden açılır?

Sahte hesapların açılmasının çeşitli alt nedenleri olabileceği gibi temelde iki nedene dayandığını söylemek yanlış olmayacaktır: Dolandırıcılık ve anonimleşme.

Dolandırıcılık ya da daha genel tanımıyla kötüye kullanma diyebileceğimiz nedenlerde tanınmış kişi veya kurumların adına açılmış hesaplar kullanılarak insanları dolandırma yoluyla zarar verme amaçlanmaktadır. Aynı kötü niyetle açılmış hesaplar maddi dolandırıcılık dışında toplumu bir düşünce ya da fikir üzerinde birleşmeyi, kamuoyu oluşturmayı, halkı yanıltmayı amaçlayabilir.

Diğer neden olan anonimleşmede ise sahte hesap sahibi gerçek kimliğini gizleyerek sosyal medya üzerinde gezinebilir, kişi veya kişileri takip edebilir, veri toplayabilir. Bunun dışında sık kullanılan bir amaç ise sahte hesap sahibi anonimleşerek iletişim kurmak istediği kişilerle gizli şekilde bağlantıya geçebilir. Bu durum biraz daha rızaya dayalı karşılıklı gerçek kimliklerin bilinmesiyle gerçekleşmektedir.

Bir hesabın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

İlk bakışta bir hesabın sahte olduğunu anlamak oldukça kolaydır. Bunu anlamanın kolay olması aslında hesabın açılış niyetini de göstermektedir. Eğer çok açık şekilde sahte olduğu belliyse ve hesap üzerinde çok uğraşılmamışsa bu hesap doğrudan anonimleşme için açılmış ve kimliğini üçüncü şahıslardan gizleyerek biri ya da birileriyle iletişim kurmak amacıyla oluşturulduğu söylenebilir. Aşağıda sıralayacağımız nedenlerle bile anlaşılamıyorsa o zaman hesabın dolandırıcılık amacıyla açılmış olabileceği ihtimalini de düşünmek gerekir.

O halde bir hesabın sahte olup olmadığını en kolay nasıl anlarız? Elbette öncelikle profil resmine bakmak gerekir. Sahte hesapların profil resimleri genelde doğa görsellerinden seçilir. Kimliği ele vermeyecek genelde anlamsız ve rakamların da bulunduğu kullanıcı adı ile birlikte kendini gösterir. En önemli özelliği ise takip ettiği ve takipçileridir. Örneğin sahte bir hesabın takip ettiği gerçek kişi hesabı yoktur. Genelde hayran sayfaları veya ünlü kişiler bu tip hesapların takip ettiği hesaplardır. Eğer aralarında gerçek hesap var ise zaten sahte hesabın açılma nedeni tamamen o gerçek kişi ile iletişimde kalma amacına yöneliktir. Bu tip sahte hesapların gerçek kişi takipçileri yoktur ve paylaşımları yine kimliğini göstermeyecek şekilde çiçek-doğa görselleri gibi dikkatleri başka tarafa çekmeyi amaçlar.

Ve son vuruş!

Böyle bir hesabı tespit ettiğinizi hesap sahibi farkına varırsa işte o zaman yukarıda saydıklarımıza ek olarak son vuruşu gerçekleştirmiş olursunuz. Sahte hesap sahibi artık anonim olmadığını anladığında paylaşımlarını panikle silmeye başlar, kalabalık görünsün diye takip ettiği hayran sayfalarını takipten çıkar, en önemlisi iletişimde olduğu gerçek kişiyi de takibi bırakır. Bu sahte hesap sahibi kişinin paniklemesiyle yaptığı hareketlerdir ve sonunda ya bir süre sonra bu hesabı kapatarak başka hesapla devam eder ya da bir süre unutulmayı bekleyerek kaldığı yerden devam eder.

Gerçek iletişimde kalmak, gerçek hayatın bir parçasıdır. Sosyal medyada oluşan “yalan dünya”nın, gerçek hayatlarımızı etki altına almasına izin vermeyin ve dikkatli olun.