Kuzey Kıbrıs’ta hükümet yeni bir adım attı. Kuzey Kıbrıs’ta Türkler artık üç ev satın alabilecek.

Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’den bir ev satın alabilen Türk vatandaşları şimdi isterlerse üç ev satın alabilecek. Bu uygulamanın turizme destek anlamına gelebileceği ifade ediliyor.

 “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edildi.

Yabancılara mülk satışına “KKTC yüzölçümüne” göre ülke bazında yüzde 3, ilçe bazında ise yüzde 7 kota getirildi. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının konut alma hakkı birden üçe çıkartıldı.

Muhalefet, “Bu yasa yabancılara mülkiyet sınırlaması değil, kriter artırımıdır” diyerek “Hayır” oyu kullandı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyan ve aynı hakkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına veren devletlerin uyruğunda olan gerçek kişiler” tanımıyla Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına konut edinme hakkının birden üçe çıkartılması da tartışma yarattı.

Yasaya göre “yabancılar” en fazla 1 dönüm arazi ya da konut alabilecek. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ise tek konut sınırlamasının dışında tutularak üç konut alabilecek. Yabancılar müstakil ev satın alacaksa en fazla 2.5 dönüm içerisinde yer alacak.

KKTC Meclisi’ndeki tartışmada, yabancılara mülk satışına sınırlamaya yönelik yasanın “acil” olarak gündeme gelmesinin sebebinin, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) listesinden çıkartılması olduğu öne sürüldü.

Yeni yasada neler var buna da bir göz atalım.

·        Tarımsal arazilerde ve orman arazilerinde, yabancı gerçek veya tüzel kişilere taşınmaz mal satışı yapılamaz.

·        İlçelerin yüz ölçümünün yüzde 7’sinden ve her halükârda ülke yüzölçümünün yüzde 3’ünden fazlası yabancılara satılamaz.

·        Bakanlar kurulu, alacağı bir kararla, bazı yabancıların taşınmaz mal satın almalarını veya uzun vadeli kiralama yapmalarını güvenlik gerekçesi ile kısıtlayabilir.

·        Yabancıların taşınmaz mal satışı ve uzun vadeli kiralamalar güvenlik araştırmasının olumlu gelmesi koşuluyla bakanlar kurulunun iznine tabidir.

·        Yabancılar, bakanlar kurulu izniyle bir adet taşınmaz mal satın alabilir.

·        Satın alınacak taşınmaz malın arazi olması halinde yüzölçümü 1338 metrekareden fazla olamaz ve bu alan içerisine sadece bir adet konut yapılabilir.

·        Apartman dairesi olması halinde bir adetten fazla olamaz.

·        KKTC’yi tanıyan ülke yurttaşları üç adet konut satın alabilir.

·        Satın alınacak taşınmazın müstakil ev olması halinde arazinin yüzölçümü 3300 metrekareden fazla olamaz.

·        Yabancılara satılan malların devir işlemleri altı ay içerisinde yapılır. Aksi halde taşınmaz alımına izin veren bakanlar kurulu Kararı iptal olur ve geçersiz sayılır.

·        Sözleşme marifetiyle fazla mal edinen kişiler altı ay içinde başvuru yaparak bir malın tapusunu alırken, diğer edindiği malları 24 ay içerisinde satacak.

·        Yabancı gerçek veya tüzel kişiler hisse koçanlı taşınmaz mal alımı yapamazlar.

·        İmara açık alanlarda yapılan konut projelerinin en az yüzde 20’si Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyan ve aynı hakkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına veren devletlerin uyruğunda olan gerçek kişilere satılabilir.  Kıbrıs’ta Türkler Artık Üç Ev Satın Alabilecek

·        Yatırım amaçlı olarak en fazla 80 bin 280 metrekare arazi satın alabilir.

·        Yatırım amaçlı satın alma izinleri en az 20 milyon avro yatırım şartına bağlandı; ancak bu yöndeki başvurular yap-sat konut projelerini içermeyecek; turizm, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, teknoloji veya Ar-Ge alanlarında olacak.