Gün geçmiyor ki yeni bir teknolojik gelişme ya da ürün “bu iş nereye gidiyor” dedirtmesin. ABD’li Forward Health firması, CarePod adındaki dünyanın ilk yapay zeka doktor muayenehanesini üretti.

Cihaz, tam vücut taramaları, kalp, tiroid, tansiyon, kilo, böbrek, karaciğer sağlığı taramaları ve çok daha fazla sağlık muayenesini yapabiliyor. New York, Chicago ve Philadelphia’da hizmete başlayan sistem şu şekilde çalışıyor; AVM’de gezerken karşınızda bir kabin görüyorsunuz, kapısından içeri giriyorsunuz ve kabin içerisinde muayeneleriniz yapılarak tanılarınız konuluyor. Tek bir doktor veya hemşire olmadan… Kapsamlı teknolojisine ve çalışma sistemine burada değinemeyeceğim için meraklılarına “Forward Health CarePod” araştırması yapmalarını tavsiye ederek odağıma dönüyorum. Günümüzde hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler, yapay zeka ve robot teknolojilerinin yükselişi, iş dünyasını temelden sarsıyor. Dijitalleşmenin ve yazılımsal çözümlerin artışı, mevcut işlerin ve mesleklerin geleceğini şekillendiriyor. Bu makalede, mevcut işleri ve meslekleri yeni çağa adapte etmenin önemi üzerine odaklanacak, teknolojik dönüşümün etkilerini ele alacak ve iş dünyasının dijitalleşen yüzüne dair bir perspektif sunmaya çalışacağım.

Teknolojik gelişim, hızlanan robot teknolojileri, yapay zeka ve gelecek

Teknolojinin hızla evrim geçirmesi, iş dünyasında radikal değişikliklere yol açıyor. Robot teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok rutin ve tekrar eden iş artık insan eliyle değil, makineler tarafından gerçekleştirilebilir hale geliyor. Otomasyonun getirdiği verimlilik ise ancak iş gücünü dijitalleştirerek sağlanabiliyor. Yapay zeka, iş dünyasında karar alma süreçlerini optimize ediyor ve daha verimli işleyen sistemler oluşturuyor. Ancak bu durum bazı geleneksel mesleklerin ortadan kalkmasına neden oluyor. Örneğin, finans sektöründe hızla gelişen algoritmik işlemler, finansal analistlerin rollerini değiştiriyor ya da onları yeni beceriler öğrenmeye zorluyor. Borsalar buna en güzel örneklerden biri. Herhangi bir ülke borsasının işleyişini, işlem hacmini, hızını, güvenliğini, erişilebilirliğini, arşivlemesini hayal edin. Şimdi bu hayalden teknolojiyi çıkarın ve her şeyi aynı şekilde sürdürmeye çalışın. İmkansız değil mi? İnsanların bir araya gelerek, çantalar dolusu para, emtia veya kıymetli kağıdı bağıra çağıra değiş tokuş ettiği kalabalıklardan bugünün borsasına gelmemizin sadece 50 yıl sürdüğünü hatırlatmak isterim.

Yazılımsal çözümlerin artışı ve meslek değişimleri

İş süreçlerinin dijitalleşmesi, yazılım çözümlerinin yaygınlaşmasıyla gerçekleşiyor. Bu durum ise birçok mesleğin temel dinamiklerini değiştiriyor. Örneğin, eskinin gazete, radyo veya televizyon ile sınırlı reklam dünyasından gelen geleneksel pazarlama uzmanları, çağın dijital pazarlama stratejilerini benimseyerek adapte olamazlarsa rekabet etme şansları kalmıyor. Çağın medyası yeni bir habitat yaratıyor (örneğin sosyal medya), bu yeni habitat yeni kavramlar doğuruyor (örneğin influencer, reels, youtuber vb.), bu kavramlar yeni teknolojiler (ses, ışık, yazılım vb.) ve yeni mesaj tipleri (Z-Alfa kuşağı dili) gerektiriyor.

Mevcut mesleklerin dijitalleşmesine örnekler

Sağlık sektöründe telemedicine uygulamaları ve yapay zeka destekli teşhis sistemleri, geleneksel sağlık hizmetlerini dönüştürüyor. Üretim sektöründe Endüstri 4.0'un getirdiği otomasyon ve akıllı üretim süreçleri, işlerin dijitalleşmesini hızlandırıyor. Önceden sadece diyetisyenlerin sahip olduğu hassas ölçüm teknolojileri (akıllı tartı) evlerimize giriyor. Çevirmenlik, metin yazarlığı, tasarım…  Hemen her şey değişiyor ve dönüşüyor.

Çağımızın iş dünyası, değişimi benimseyen ve dijitalleşmeye adapte olanlar için bir fırsatlar çağı. Bu yeni çağa ayak uydurmak, işinizi ve sermayenizi geleceğe taşımak anlamına gelir. Değişime direnmek ise işinizi kaybetme riskini yükseltmek... Mevcut işlerimizi ve mesleklerimizi yeni çağa adapte etmek, sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir fırsat. Çünkü yenilikçi düşünce ve dijital becerilerle donanmış bireyler ve şirketler, rekabet avantajını elde ederek geleceğin liderleri olacaklar. Bu çağa ayak uydurarak işimizi ve sermayemizi doğru yatırımlarla güçlendirebilir ve geleceğin başarılı profesyonelleri veya işletmeleri arasındaki yerimizi alabiliriz. Yahut değişime direnerek termodinamiğin ikinci yasasına teslim oluruz.