Alt işverene devir edilen işlerin tüm yönetimi ve denetimi alt işveren tarafından takip edilir.

Ekibin oluşturulması, eğitilmesi, yönetilmesi, denetlenmesi, iş kıyafetlerinin sağlanması, eksik personellerin yerlerinin doldurulması gibi tüm işler alt işveren tarafından yönetilerek yönetime periyodik aralıklarla raporlama yapılır. Dolayısıyla alt işverene verilen işler için işletmenin herhangi bir iş gücü veya zaman harcamasına gerek yoktur.

Örnek olay

CR Kablo fabrika müdürü Ayhan U, tesisteki temizlik, metraj ve paketleme işlerini alt işverene devir etti. Ne istediğini bilen bir yönetici olan Ayhan U, her şeyden önce ulaşmak istediği sonucu destekleyen bir planlama yaptı. Toplam 120 kişilik alt işveren kadrosu kurulacak, bu kadronun başında bir proje yöneticisi bulunacak ve çalışanların tüm ihtiyaçlarını yöneterek kendisi ile çalışanlar arasında köprü vazifesi görecekti. İş görüşmeleri, izinler, raporlar, devamsızlık yönetimi, oryantasyon, iş sağlığı ve güvenliği, performans takibi ve raporlama gibi işleri üstlenecek olan bu proje yöneticisini eğiterek işe başladı. Akabinde işe alımları başlattı ve birkaç ay içerisinde ekip tamamlandı. Bu yapı sayesinde, şu yönetsel adımlar asıl işverene ek yük getirmeden çalışır hale geldi:

Alt işverenden ek talepler olduğunda proje yöneticisine iletiliyor ve süreçler onun tarafından tamamlanarak raporlama yapılıyordu.

Vardiya düzeni, izinler ve ikame iş gücü bir denetim mekanizmasına kavuşmuştu.

İşe alım görüşmeleri, seçme ve yerleştirme işlemleri proje yöneticisi tarafından gerçekleştiriliyordu.

Yeni personellerin oryantasyonu, servis organizasyonu, iş kıyafeti temini, soyunma odası takibi, yemek tedariki gibi idari süreçler proje yöneticisi tarafından tamamlanıyordu.

Mevcut çalışanların icra işlemleri, avans istekleri, özel durumlardaki çeşitli talepleri gibi tüm ihtiyaçlar ve süreçler, proje yöneticisi tarafından yönetiliyordu.

Proje yöneticisi, iş kazası veya benzeri beklenmedik durumlarda devreye girerek gerekli süreçlerin işlemesini sağlıyordu.

Talep edilen tüm raporlama tabloları, belirlenen günlerde ilgili kişilerin eposta hesaplarına iletiliyordu.

120 kişilik ekibin tüm yönetimsel iş yükü neredeyse yok olmuştu.

Sorular

Ayhan U’nun yerinde olsaydınız bu kararı alır mıydınız veya uygulamayı aynı şekilde mi planlardınız?

Bu çözüm CR Kablo yönetimine hangi alanlarda ne gibi ek avantajlar sağlamıştır?

Proje yöneticisinin üstlenebileceği farklı görevler de var mıdır?