Turizmdeki sıkıntılar sektör temsilcileri tarafından masaya yatırıldı. Ortak görüş şu: Turizm sektörü, 2024 yılında en büyük zorluğu sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personeli bulmada yaşayacak. Aslınaurizm 2024 Yılınorluklarla Karşı Karşıya.

Uzmanlara göre, sürdürülebilirlik taahhütlerinde bulunan turizm şirketleri, 2024 yılında en büyük zorluğu sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personelde yaşayacak.

Aslına bakılacak olursa turizm sektöründe kalifiye personel hemen her yıl sorun oluyor. Sık sık mekan değişiklikleri de gerçekleşiyor. Kalifiye personelin giderlerinin fazla oluşu da sektörü zora sokuyor. Bu nedenle kalifiye personel yerine daha masrafsız elaman alanlar da işi götüremiyor. Kalite düşüyor.

Bu süreçte şirketler, “yeni nesilleri aramaya”, “marka yaratmaya” ve “sektörde çalışmanın prestijini yaratmaya” odaklanırken sürdürülebilirlik anlayışını süreçlerine dahil etmeye çalışıyor. Çünkü gelecekte rekabetçi olmak buna bağlı olacak.

“Kalifiye insanları bulma”, “kitle turizmi ile lüks turizm arasında bir denge kurmanın zorlukları”, “rekabet gücünü korumak için sürdürülebilirliğe nasıl bağlı kalınacağı” sektörün 2024 yılında karşı karşıya kalacağı zorluklardan sadece birkaçı.

Turizmdatabank’ın haberine göre; bu görüşler İspanya’da yapılan “Geleceğin Anahtarları: 2024’te Turizmin Zorlukları” araştırması kapsamında belirlendi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı’na göre, 2024 yılında sektör büyük bir güç ve dayanıklılık anı yaşayacak, ancak bu yılın değerlerini korumak zor. Bu yüzden büyüme hızı yavaşlayacak.

Jeopolitik durumun turizme etkisine de belirleyici olacak.

Turizmde iş gücüne değer verilmesi sorunu, COVID-19’dan önce de mevcuttu, ancak sonrasında büyük bir sorun haline geldi.

Bu nedenle eğitim yoluyla kalifiyeleri çekmek için kamu-özel ortak vizyonu ortaya konmalıdır.    Turizm 2024 Yılında Hangi Zorluklarla Karşı Karşıya?

Geçmişte sektör daha az nitelikli insanları çekiyordu ve onlar eğitiliyordu, ancak artık onları turizmin ne anlama geldiğine dahil etmek için baştan itibaren, okullarda bile nitelik ve dönüşüme ihtiyacımız var.

Maaş seviyesindeki piyasanın esnekliği ile ilgili olarak yakın gelecekte de bu sorunda iyi çalışmaların ortaya çıkması gerekir.

Kalifiye insan soruna neden olan faktörleri bertaraf etmek için, eğitim sorununun zaten okulda yaşandığını, insanların dijital alanda eğitim almaya başladı. Sektörün prestijini, daha iyi maaş artışları sunmanın bir amacı olduğu söylemini de öne sürmeli.

Yapay zeka ve otomasyon gibi teknolojiler aracılığıyla, doldurulması zor olan belirli pozisyonlara odaklanarak, insanları ek katma değer sağlayacak görevlere ayırmak gerekiyor.

Başarılı destinasyonların en büyük ikilemi budur. Ancak tüm bölgeler için aynı çözüm yok; Herkes kendi taşıma kapasitesini, hangi altyapıya sahip olduğunu ve turist ile bölge sakini arasındaki dengenin nasıl sağlanacağını bulmalı.

“Nasıl bir turizm modeline sahip olmak istiyoruz?” ziyaretçi ve bölge sakini deneyimi pahasına, nüfusa yönelik olumsuz dışsallıklar yaratarak başarılı destinasyonlarda büyümeye devam edebilirsek; hangi noktadayız. Cesur kararlar alabilmek için bu teşhisi, beklenen çok sayıda ziyaretçi karşısında gerçekleştirmeliyiz.

Ziyaretçilerin daha kişisel ve ayrıcalıklı deneyimler aradığı kitle turizmi ile lüks turizm arasında bir denge sağlamak gereklidir. Önemli olan herkesin kendini özel hissedeceği, onlara sunulan hizmetlerin aklınızdakilerle, tatil beklentilerinizle örtüştüğü destinasyonlar yaratmaktır.