iklim:

Rodos yarı kurak sıcak yaz mevsimli Akdeniz iklimine sahiptir.

Tarih:

1493 yılı ağaç oyma Rodos şehri, Hartmann Schedel, Adaya yerleşimi kayıtlı tarihi M.Ö. 2,500’den önceki dönemlere dayanır. M.Ö. 16. yüzyılda Girit Uygarlığı adaya yerleşti. Ondan daha sonra Yunan Mitolojisi yeni bir Rodos ırkı isimlendirdi Telchines. Rodos ve Danaus (Mitolojik bir karakter) ile ilişkilendiriliyordu. Bazen takma adı Telchinis ile adlandırıldı. M.Ö. 15. yüzyılda Achaeans istila etti. M.Ö. 11. yüzyılda Dorların gelmesiyle ada gözde olmaya başladı. Daha sonra adanın üç büyük şehri olan; Lindos, Lalyssos ve Kameiros Dorlar tarafından inşa edildi. İstanköy, Knidos ve Halikarnassos ile birlikte. Şair Pindar methiyesinde: “Ada, güneş tanrısı Helios ve Rodos perisinin birliğinde doğdu ve şehir onların üç oğlu için isimlendirildi” der. Roda adanın doğal çiçekli bitkisi pembe Hibiscusdur.

Pers istilasının adayı kaplamasının ardından, M.Ö. 478’de Perslerin Atina güçleri tarafından yenilmesi ile Rodos Adası şehirleri Atina Birliği’ne (Atina tarafından yönetilen, MÖ 5. yüzyıldaki Yunan şehir devletleri birliği) bağlandı. MÖ 431 yılında Peloponez Savaşı çemberi yardığında, Rodos geniş bir şekilde tarafsız kaldı.

Ortaçağ Dönemi:

1309’da Bizans çağı, adanın Hospitalier Şövalyeleri (1080 yılında Kudüs’te kurulan ve Saint John Kudüs, Rodos ve Malta tarikatı, Malta şövalyeleri, Rodos şövalyeleri ve Malta silahşorlarını içeren bir organizasyon) tarafından zapt edilmesiyle son buldu. Yeni ismiyle Rodos Şövalyeleri yönetimi altında şehir Orta Çağ Avrupa ideal modeline göre yeniden inşa edildi. Son olarak Rodos, Kanuni Sultan Süleyman’ın 29 Aralık 1522 deki geniş ordusuna karşı yenik düştü. Kalan birkaç şövalyeye Sicilya Krallığı’nda istirahat etmelerine izin verildi. Şövalyeler daha sonra, onların operasyon merkezi Malta’ya hareket edeceklerdi. Rodos Adası, yaklaşık 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu mülkiyetinde kalmıştır.

Modern tarih;

1912’de Trablusgarp Savaşı sırasında, Rodos İtalya tarafından işgal edildi. Rodos, Onikiada’nın diğer adalarıyla birlikte, İtalya’nın 1947’de Paris Antlaşması’nı imzalamasıyla beraber Yunanistan’a katıldı. Adada bulunan Türk azınlık 1923’teki Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi sırasında, İtalya topraklarında sayıldıkları için mübadeleden kurtuldular. Bu nedenle günümüzde Rodos’ta küçük bir Türk azınlığı bulunmaktadır.

Ada, İtalyan Hükûmeti tarafından atanan birçok “vali” yüzünden acı çekti. Böylelikle 1938’de, diğer Avrupa ülkelerinde teşvik edilen antisemitik politikaların ayak izlerini taklit eden “Leggi razziali” (Irk Yasaları) çıkarıldı. Ordu da dahil olmak üzere hükûmette görev yapan tüm Yahudiler istifaya zorlandı, okul çocukları eğitimlerini bırakmaya zorlandı ve Yahudilerle herhangi bir alışverişi içeren her türlü ticaret yasaklandı. 500 yıl Rodos’ta barış içinde yaşadıktan sonra, Yahudi Juderia vatandaşlıktan çıktı.

8 Eylül 1943’teki İtalyan Mütarekesi’nin ardından İngilizler, Rodos’taki İtalyan garnizonunu taraf değiştirmeye çalıştı. Bu, Rodos Savaşı ile adayı işgal etmeyi başaran Alman Ordusu tarafından önceden tahmin edilmişti. Büyük ölçüde, Alman-Hitler işgali, sonraki On İki Ada Seferi, İngilizlerin başarısızlığına neden oldu.1945’te Almanların teslim olmasının ardından bir Alman askerinin nöbet karakolunu devralan Hintli askerler, Eylül 1943’ten sonra Yahudiler toplama kamplarına gönderildi. Ancak Türk Konsolosu Selahattin Ülkümen, kendisini ve ailesini büyük bir riske atarak, Türk vatandaşı veya Türk vatandaşlarının ailelerine mensup 42 Yahudi aileyi, toplamda yaklaşık 200 kişiyi kurtarmayı başardı.

8 Mayıs 1945’te Otto Wagener komutasındaki Almanlar, Rodos’u ve Oniki Ada’yı bir bütün olarak İngilizlere teslim etti ve İngilizler kısa süre sonra adaları askeri himaye olarak işgal etti. Paris Barış Antlaşmaları’nda Rodos, Şubat 1947’de Oniki Ada’nın diğer adalarıyla birlikte Yunanistan’a bağlandı. 6.000 İtalyan sömürgeci adayı terk etmeye zorlanarak İtalya’ya döndüler.

Deniz ulaşımı:

Ege’nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye‘den ve Kuşadası’ndan Rodos Adası‘na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır.

Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları’nın en büyüğü olan Havalimanı bulunan Rodos‘a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır. Marmaris’ten Rodos’a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir. Rodos’un üçü Rodos Şehri’nde, biri Kamiros yakınındaki batı kıyısında ve biri de Lardos yakınlarında doğu kıyısında olmak üzere beş limanı vardır.

Devamı haftaya…