Turizm alanındaki zenginliğimiz göz kamaştırıyor. Türkiye, sadece güneş, kum ve denizle sınırlandırılmamalı. Örneğin zeytin ve zeytinyağı konusunda yapılan bir toplantıda Balıkesir Gömeç’teki zenginliğimiz gözler önüne serildi. Bu toplantı ne ilk ne de son olmayacak.

Zeytin ve zeytinyağı konusu aynı zamanda bir turizm hareketidir. Bunun geliştirilmesi ve uluslararası alana yayılması gerekiyor. Türkiye’de bu konuda çok festival ve toplantılar yapılıyor.

26 – 28 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen “Disiplinler Arası Gömeç Buluşmaları” kapsamında, Gömeç’in “agro – turizm” ve “oleo – turizm” alanındaki potansiyeli de ele alındı.  Gömeç’in Oleo Turizmindeki Potansiyeli

Balıkesir’in Gömeç ilçesini ve çevresini tanıtmayı amaçlayan “Disiplinler Arası Gömeç Buluşmaları Sempozyumu” 26 – 28 Ekim 2023 tarihleri arasında Gömeç Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Gömeç ve çevresini, geçmişi ve bugünü ile tanıtmayı amaçlayan sempozyum kapsamında; Gömeç ve çevresinin doğal, tarihi, kültürel değerleri ile sanatsal öğelerini ele alan bilimsel bildirilerin yanı sıra kültürel, sanatsal, sportif içerikli atölye çalışmaları ve etkinlikler de düzenlendi.

Gömeç Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Balıkesir Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen sempozyumda Gömeç ve bölge turizminin geliştirilmesine yönelik konular da ele alındı.

Sempozyumun ikinci gününde “Bereketin ve Yeşilin En Güzel Hali Zeytin/Zeytinyağı” başlıklı, dördüncü oturumda Gömeç’in zeytin ve zeytinyağı özelinde agro-turizm alanındaki sahip olduğu imkanlar da mercek altına alındı.

Moderatörlüğünü Dr. Dilşen Oktay Ertem’in üstlendiği oturumda;

·         Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan “Gömeç ve Yakın Çevresinde Zeytinin Yetişmesinde İklimin Rolü”

·         Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Suzan Kantarcı Savaş, “Zeytinyağında Kalite ve Coğrafi İşaretin Önemi”

·         Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Öncül Abacıgil, “Gömeç ve Zeytin” başlıklı bildirilerini sundular

.Son olarak Oturum Başkanı Dr. Dilşen Oktay Ertem, “Kuzey Ege Zeytin Koridoru’nda Yer Alan Gömeç İlçesinde Zeytinyağı Turizmi SWOT (GZFT) Analizi” başlıklı sunumunda Gömeç ve bölge turizmi hakkında bilgiler sundu.

Gömeç Zeytinciler Derneği Başkanı Dr. Dilşen Oktay Ertem, ilk olarak “agro turizm”, “oleo – turizm* (zeytin – zeytin yağ turizmi)” kavramları hakkında açıklamalarda bulundu.

Dilşen Oktay Ertem, sunduğu kavramsal çerçevenin ardından, Gömeç’in oleo – turizmi alanındaki güçlü ve zayıf yanlarını, sahip olduğu fırsatları ve tehditleri özetledi.

Gömeç’in, oleo – turizmi alanında sahip olduğu fırsatlar ve güçlü yanlarıyla gelecek vaat eden bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ertem; Gömeç’in bu alandaki zayıf yanlarını ise: “yeterli miktarda ve standartta tesis varlığının bulunmaması”, “tesislerin ve turistik mekanların yıl boyunca hizmet vermemesi” ve “turizmin sadece deniz – kum – güneş olarak değerlendirmesi” olarak özetledi.    Gömeç’in Oleo Turizmindeki Potansiyeli

Dilşen Oktay Ertem, son olarak Gömeç’te agro – turizminin gelişmesinin önündeki tehditleri ise: “zeytin ağaçlarının kesilmesi”, “Gömeç’te ve çevresinde yoğun yapılaşma”, “Gömeç çevresinde madencilik faaliyetleri”, “Gömeç çevresinde sanayi faaliyetlerinin artması”, “yaz aylarında nüfusun artması nedeniyle çevrenin kirlenmesi” ve “göç” olarak sıraladı.

Oturum sonrasında Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, oturum üyelerine teşekkür belgelerini sundu.

*Oleo – Turizm: Zeytinyağı turizmi, zeytin yetiştiriciliğinin ziyaretçilere açık şekilde gerçekleştirilmesi veya zeytin ve zeytinyağı ile ilgili yiyecekleri satma, yerinde ziyaret hizmeti sunma ve konaklama imkanı sağlama gibi hizmetleri ile birleştirerek çeşitli aktivitelerin yapılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. (A. Alonso ve J. Northcote, 2010)

Zeytinyağı turizmi kapsamında bir yandan huzurlu bir ortamda kültürel mirasın paylaşımı sağlanırken aynı zamanda zeytin ve zeytinyağı işletmeleri ziyaretleri, zeytin yağ tadımı, zeytinyağı satın alma, zeytinyağı özel ürün mağazalarından alışveriş yapma, gastronomi faaliyetleri, zeytinyağı müzelerini ziyaret, ilgili fuar ve festivallere katılım, zeytinyağı çiftliklerinde konaklama gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır.