Sosyal medya uzun zamandır hayatımıza girdi. Giderek de yayılıyor. Bu gücü bütün sahada başarılı biçimde kullananların sayısı da artıyor. Sosyal medya ile ilgili kurslar ve eğitim kurumları da ilgi görüyor.

Sosyal medya ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Araştırmada gençlerin sosyal medya alışkanlığına dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Şimdi bu sonuçları sizlerle paylaşacağız.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 13-30 yaş grubundaki gençlerin sosyal medya alışkanlıkları ile yeni bir sosyalleşme alanı olan dijital/sanal dünyada sosyalleşme düzeyleri, eğilimleri ve algıları üzerine bir anket çalışması yaptı.

Araştırma 10-22 Ekim 2023 tarihlerinde yapıldı. Ankete Diyarbakır, Mardin, İstanbul, Adana, İzmir, Van ve Gaziantep'ten 350 genç katıldı.

Çevrimiçi olarak yapılan çalışmaya katılanların %60,8’inin Erkeklerden, %39,2’sinin Kadınlardan oluştu. Bu kişilerin %85,4’ünün bekâr, %52,6’sının 25-30 yaş aralığında olduğu tespit edildi. Araştırma grubu ayrıca toplamda %53,2’si üniversite mezunundan oluştu. %25,1’inin öğrenci, %16,4’ünün işçi, %9,4’ünün işsiz olduğu belirlenen katılımcıların %36,8’inin aylık gelirinin asgari ücret ve altında olduğu (0-11400TL) %26,3’ünün ise 11401-15000TL arası aylık gelire sahip olduğu görülmüştür.

Araştırmanın detayları şu şekilde paylaşıldı:

Sosyal medya ile araştırma grubunun bağlarını tespit etmeyi hedefleyen ilk soru kaç yıldır sosyal medya kullandıklarına dair olmuştur.

Araştırma grubunun %37,4’ü sosyal medyayı 10 yıldan fazla bir zamandır kullandığını, %26,3’ü 7 ile 9 Yıldır sosyal medya kullandığını bildirmiştir. %53,8’i sosyal medya da 2-4 saat arasında günlük vakit geçirdiğini, %22,8’i 5-7 saat arasında vakit geçirdiğini bildirirken tamamı erkeklerden oluşan %3,5’i ise 11 saatten fazla sosyal medyada günlük vakit geçirdiğini bildirmiştir. Yine günde 2 ile 4 saat arasında Sosyal medya da vakit geçirdiğini söyleyenlerin %61,2’si Kadın görüşmecilerden, %49’unun ise erkek görüşmecilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca Erkeklerin toplamda %36,6’sı, kadın görüşmecilerin ise toplamda %28,4’ü sosyal medyada günde 5 saatten fazla zaman geçirdiğini söylemiştir.

Ayrıca tüm yaş gruplarının yarısının sosyal medyada vakit geçirme aralığı 2-4 saat aralığında iken sosyal medyada 11 saatten fazla vakit geçirenlerin çoğunluğunun 13-17 yaş grubunda olması ve sosyal medyada en az vakit geçirenlerin orta okul mezunlarından oluşması dikkate çekmiştir.

Araştırma grubuna göre Sosyal medya platformları içinde en fazla kullanılan uygulama %88,9 ile WhatsApp olurken, İnstagram %68,4 ile ikinci, Youtube %63,7 ile üçüncü, Twitter %42,7 ile dördüncü sırada yer almıştır.

Ortaya çıkan verilere göre; yaş grubu küçüldükçe Instagram’ın, yaş grubu büyüdükçe Twitter in daha çok kullanıldığı; 13-17 yaş grubunun Instagram’ı daha çok tercih ettikleri, Twitter’ı tercih etmeyenler içinde ortaokul mezunlarının daha fazla olduğu, Tik Tok kullanımının kadınlara oranla erkekler de daha yaygın olduğu, Tik Tok’u en fazla 13-17 yaş aralığındaki gençlerin kullandığı, yüksek okul mezunlarının Tik Tok kullanımının diğer eğitim kategorilerine kıyasla oldukça düşük olduğu görülmüştür.

Sosyal Medya Hesaplarındaki Bildirim ve Güncellemeleri Kontrol Etme Sıklığını %28,7’si Her Anı, %22,2’si Günde 2-5 Defa diye tariflerken, %17,5’i Siyasi Gündemi Takip Etmek için, %17’si Mesajlaşmak/İletişim Kurmak için, %14,5’i Video İzlemek için, %14,2’si Arkadaşlık/Sosyalleşmek/Çevre Edinmek için, %11,2’si Alanı ile İlgili Araştırma Yapmak için Sosyal medyayı kullandığını belirtmiştir.

Yine, Kadın görüşmecilerin %21,1’i Mesajlaşmak/İletişim Kurmak, %17,7’si Video İzlemek, %13,7’si Siyasi Gündemi Takip Etmek İçin

Erkek görüşmecilerin %20,1’i Siyasi Gündemi Takip Etmek, %17,7’si Arkadaşlık/Sosyalleşmek/Çevre Edinmek, %14,2’si Mesajlaşmak/İletişim Kurmak için sosyal medyayı kullandığını söylemiştir.

Yaş gruplarının sosyal medyayı kullanma amacına baktığımızda ise;

13-17 yaş aralığındaki görüşmecilerin %20,8’iile 18-24 yaş aralığındaki görüşmecilerin %20,3’ü sosyal medyayı Mesajlaşmak/İletişim Kurmak için kullandığını söylerken; 25-30 yaş aralığındaki görüşmecilerin %20,6’sı Siyasi Gündemi Takip Etmek için sosyal medyayı kullandıklarını bildirmişlerdir.

%45,6’sı, Sosyal Medyada paylaşım Sıklığını “Ara sıra” diye tariflerken, %19,9’u Sık Sık paylaşım yaptığını, %5,8’i ise Hiç paylaşım yapmadığını ifade etmiştir.