Anavatan Partisi, sonradan kurulan ve Yeniden Anavatan Partisi ismi ile  kullandığı  rumuz ve ambleminin kendi partilerinin isim, rumuz ve amblemiyle benzer olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, başvuruyu inceleyen mahkeme, Yeniden Anavatan Partisi'nin isim, rumuz ve ambleminin iltibasa mahal verecek şekilde Anavatan Partisi'nin isim, rumuz ve amblemi ile benzer olması sebebiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin üçüncü fırkası gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine oy birliğiyle karar verdi.