Teknoloji, iş dünyasının geleceğini şekillendirirken robotik ve süreç yönetimini kapsayan uygulamalardan depolama ve enerji maliyetini düşüren çözümlere kadar üretimin içindeki tüm bileşenleri bir araya getiren ST Endüstri Zirveleri bugün başladı. Verimli ve sürdürülebilir üretim teknolojilerine odaklanan etkinlikte, ‘Robot Yatırımları’, ‘Endüstri 4.0 Uygulamaları’, ‘Enerjisini Üreten Fabrikalar’, ‘Proses’, ‘Depolama ve Transfer Çözümleri’, Endüstride ve Binalarda Kazan ve Basınçlı Kap’, ‘Depreme Dayanıklı Binalar’ olmak üzere 7 farklı zirve düzenleniyor. 23 Aralık’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek zirvede, 260 şirketten 300’den fazla konuşmacı sahne alırken robotlu üretimden enerji verimliliğine, teşviklerden süreç yönetimine kadar pek çok konu konuşulacak. 

ROBOTLAR ÇALIŞIR HALDE SERGİLENİYOR 

Her ölçekten işletmeye uygun robotların yer aldığı zirvede, robotlarla insanların iş birlikleri, dijital dönüşüm uygulamalarının kazançları, akıllı depolar gibi konular masaya yatırılıyor. ‘Robot Yatırımları’, ‘Endüstri 4.0 Uygulamaları’ ve ‘Depolama ve Transfer Çözümleri Zirvesi’nde dünyada ve Türkiye'de yapılan yatırımlar ele alınıyor. İnsanlarla bir arada çalışabilen ve koşulların zor olduğu alanlarda değerlendirilen çeşitli robotlar, Robot Yatırımları Sergisi’nde ziyaretçilerin beğenisine çalışır halde sunuluyor. 

ENERJİ MALİYETLERİNİ VE FATURA MASRAFLARINI DÜŞÜRECEK ÇÖZÜMLER SUNULUYOR 

Fabrika ve işletmelerin enerji maliyetlerini ve fatura masraflarını düşürecek çözümlerin sunulduğu ‘Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi’nde şirketlerin tasarruf etmeleri için kendi enerjilerini üretebilecekleri alternatifler tartışılıyor. Bu üretimler sırasında alabilecekleri teşvikler ve üretimin verimli tüketimi ve depolanması konularına da yer veriliyor. 

DEPREME DAYANIKLI BİNALAR ZİRVESİ İLK KEZ DÜZENLENİYOR 

Yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi ve güvenli binalar inşa edilmesini hızlandırmak amacıyla #RisliBinaKalmayanaKadar mottosuyla bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi’ de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tüm sektör paydaşlarını bir araya getirerek soruna değil çözüme odaklanan zirvede, yeni inşaatlarda depreme karşı alınacak tedbirlerin yanı sıra, süreçte kullanılması gereken malzemeler, teknikler, deprem güçlendirme çözümleri, izolasyon ve daha pek çok konu masaya yatırılıyor. 

ST Endüstri Zirveleri’ndeki panellerde dünyada ve Türkiye’de yapılan uygulamalara ve yatırımlara dair güncel bilgiler paylaşılırken 260’tan fazla katılımcı şirketin stantlarında çok sayıda örnekler sergileniyor.  

DHA