Klasik tuşlu telefonlar son yıllarda yerini akıllı telefonlara bıraktı hatta son yıllarda tuşlu cep telefonları piyasada bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Akıllı telefonların hayatı kolaylaştırma adına olumlu birçok yönü olmasının yanı sıra insan sağlığı ve güvenliği açısından bazı riskleri beraberinde getirmesi sebebiyle akıllı telefon kullanımı uzmanlar tarafından uyarılıyor.

Areda Survey araştırma şirketi bu konuyu ele alarak Türkiye genelinde 2 bin 503 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma bulgularına göre toplumun yüzde 68’i akıllı telefonların kişisel güvenliğini tehdit ettiği düşüncesini taşıyor. Bunun yanı sıra herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirten yüzde 32’lik bir kitle de bulunuyor.

Katılımcıların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında, akıllı telefonu kişisel güvenliğine tehdit olarak gören kadınların oranı yüzde 67,6 iken bu oran erkeklerde yüzde 68,4’e çıkıyor. Tehdit olduğunu düşünmeyenlerin oranı ise kadınlarda yüzde 32,4 ve erkeklerde yüzde 31,6 olarak hesaplandı.

YAŞ GRUBU DAĞILIMLARINDA AKILLI TELEFONLARI KİŞİSEL GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLARAK GÖRENLERİN ORANI

Yaş grubu dağılımlarında akıllı telefonları kişisel güvenliğine tehdit olarak görenlerin en yüksek oranını yüzde 70,4 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. Gençleri yüzde 67,7 ile 55 yaş ve üzeri takip ederken son olarak 35-54 yaş aralığındaki katılımcıların oranı yüzde 66 değerinde yer aldı. Araştırmada aynı zamanda akıllı telefonları bir tehdit unsuru olarak görmeyen katılımcılarda yer aldı. Araştırmaya göre en yüksek oran, yüzde 34 ile 35-54 yaş grubuna ait. Bu oranı yüzde 32,3 ile 55 yaş ve üzerindekiler takip ediyor ve yüzde 29,6 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler ise listenin sonunda yer aldı.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 2 bin 503 kişinin katıldığı 28-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

DHA

Editör: Ayşegül Keskin