T.C BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2015/429
Karar No : 2016/62
İLAN VARAKASI
Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 05/01/2023 tarihli Ek karar ileSilahla Tehdit, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundanTCK.170/1 maddesi gereğince 500,00 TL ve6.000.00 TL ADLİ PARA CEZASI, tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık Mehmet ve Rukiye oğlu28/12/1984 doğumlu GAZEL BOZKURT'a tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğicnce hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.23/06/2023

#ilangovtr Basın No ILN01858418