Kaya, “İlköğretimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kurumlarında eğitim derecesine göre egemenlik kavramı anlatılmalıdır çünkü toplumda hürriyet, eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması buna bağlıdır. Bir milletin tarih sahnesinde var olması ancak milli egemenlik kavramının anlatılması ve yaşatılması ile mümkün olacağı fikri her daim diri tutulmalıdır” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıldönümünü özel bir programla kutlayan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda, Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birim Başkanı Dr. Hakan Kaya, “Mustafa Kemal Paşa’nın Egemenlik Anlayışı" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Millî egemenliğin anlaşılmasının ve çocuklara millî egemenliğin doğrudan anlatılmasının önemine vurgu yapan Dr. Kaya, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, özellikle on dokuzuncu yüzyıldan itibaren Türk milletinin egemenliğini eline alma mücadelesinin sonucu ve bizzat kendisini idare etme bilincinin canlı bir göstergesidir. Bu düşüncenin 104 yıl önceki gibi canlı tutulması için bu dönemin ve Mustafa Kemal’in fikirlerinin tüm anlamı ve içeriği günün imkânlarından faydalanılarak eğitim kurumlarında zenginleştirilmek suretiyle anlatılması gerekmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Nutuk' adlı önemli eserinde belirttiği gibi bu ülke çetin bir milli mücadele sonucu kuruldu ve devam ettirme görevi de ülkemizin genç nesillerine verildi. Genç dimağlara ilköğretimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kurumlarında eğitim derecesine göre egemenlik kavramı anlatılmalıdır çünkü toplumda hürriyet, eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması buna bağlıdır. Bir milletin tarih sahnesinde var olması ancak milli egemenlik kavramının anlatılması ve yaşatılması ile mümkün olacağı fikri her daim diri tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Yeni öğrenme teknikleri dikkate alınmalı”

Çocuklara milli egemenliğin nasıl anlatılması gerektiği konusunda konuşan Dr. Hakan Kaya şu ifadeleri kullandı:
“Günün ihtiyaçları ve yeni öğrenme teknikleri dikkate alınarak, yerinde ziyaretler (geziler), dijital dünyanın imkânlarından faydalanarak hazırlanacak görsel ve işitsel materyaller ile sanatın çeşitli dallarından alınacak destekle bu kavramın anlatımı zenginleştirilmelidir.”

İHA