YÖK, 208 üniversitenin analizini çıkardı. Üniversiteler, eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorilerinde değerlendirildi. Rapor, üniversitelerin yükseköğretime yaptıkları katkı ve sağladıkları gelişmeye göre hazırlandı.

Bu yıl ilk kez göstergeler arasına dahil edilen ve mezunların niteliğiyle sektörün beklentilerine cevap vermesi açısından önem atfedilen "iş dünyasının mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı" ölçüldü. İşverenlerin mezunlardan memnuniyet oranı yüzde 78 çıktı.
İlk kez yapılan bir başka değerlendirme ise istihdamla ilgili oldu. Üniversite mezunlarının "yurt içinde ilk işe başlama süreleri" ile ilgili veriler, mezunların ortalama 6,4 ayda işe başladıklarını gösterdi. Mezunların yurt içi ilk iş bulma süresine göre üniversitelerin dağılımı listesinde Doğuş Üniversitesi, devlet ve vakıf üniversiteleri arasında genel ortalamanın üzerinde kalarak, gelişim gösteren ilk 3 üniversite arasında yer aldı.

İHA