Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün sunduğu, kayıt dışı üretimi ve çevre kirliliğini önleyecek sistemler, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda çeşitli sektörlerden paydaşlara ve Kamu yöneticilerine tanıtıldı. Etkinlikle Türkiye'de verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacak ileri düzeydeki teknolojik ürünlerin sergilenmesi, çalışmaların geniş kitlelere yayılması ve teknolojik gelişmelerin tüm alanlarda verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor.

Başta savunma sanayi olmak üzere bilişim, imalat, eğitim, enerji, tarım, iletişim, sağlık ve ulaşım sektörlerinde geleceğe ışık tutacak akıllı çözüm teknolojilerinin sergilendiği fuarda Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ve Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) çözümleri de yer aldı. Darphane tarafından kurulan bu sistemlerden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) Türkiye Çevre Ajansı ile yürütülüyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, KMTS ve DBYS ile tüketiciyi ve çevreyi korurken devletin gelir kaybını önlediklerini ve ekonomiye katkı sağladıklarını kaydetti. Şahin, geliştirilen teknolojilerle birçok alanda sahteciliği ve kayıt dışı üretimi engellemenin mümkün olduğunu söyledi.

KMTS ve DBYS söyle açıklandı:
Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS)

Kıymetli Maden Takip Sistemi’nde rafineriler tarafından altın, gümüş, platin, paladyum gibi standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlere ilişkin üretici, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri bilgiler Darphane tarafından sağlanan benzersiz kodla her ürünün üzerine işleniyor ve yine Darphane tarafından kayıt altına alınıyor.

Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS)

Depozito Bilgi Yönetim Sistemi; tek kullanımlık PET, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının tüketicilerin de katılımıyla sistemli şekilde toplanıp ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılması esasına dayanıyor. Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında tek kullanımlık ambalajların üzerinde yer alan taklit edilemez nitelikteki bütünleşik Depozito Yönetim Sistemi (DYS) işareti ile üretilen ambalajların, takibi ve geri kazanımı kurulacak olan iade noktaları ve depozito iade makineleri üzerinden sağlanacak. Depozito Bilgi Yönetim Sistemi ile tek kullanımlık içecek ambalajları güvenlikli şekilde işaretlenecek, işaretlenen ambalajlar görsel ve fiziksel özellikleriyle karşılaştırılarak, eşleştirilmesi suretiyle ürünlere ait verilerin uygunluğu teyit edilecek.

İHA