Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda öğrenci başarısının değerlendirilmesinde radikal bir değişikliğe gidiyor. Artık test sistemine son veriliyor ve öğrencilerin gelişimleri "sınav değil, süreç odaklı" bir yaklaşımla değerlendirilecek. Bu yeni sistem, "öğrenci gelişim dosyası" üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖĞRENME SÜRECİNE YENİ BİR PERSPEKTİF

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, yaptığı açıklamada, bu yeni düzenlemenin anaokulu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerin öğrenme süreçlerine yeni bir perspektif getireceğini belirtti. Öğretmenlerin ders etkinlikleri sırasında sürekli olarak ölçme faaliyetlerinde bulunacağını vurgulayan Bülbül, bu yaklaşımın öğrencinin ürünlerinin gelişim dosyasında tutulmasını hedeflediğini ifade etti.

“DURUM DEĞERLENDİRMESİ” KAVRAMI

Bu yeni süreçle birlikte, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri sürekli olarak takip edilecek. Öğrencilerin gelişim düzeyl​​​​​​​eri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme gibi ölçme araçlarıyla takip edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı bu yeni sistemle birlikte "durum değerlendirmesi" kavramını ön plana çıkaracak. Öğrencinin bulunduğu noktayla geldiği nokta arasındaki gelişim seviyesini belirlemenin, ölçmenin temel amacı olarak kabul edilecek.

TÜRKÇE ÖĞRENİMİNE AĞIRLIK VERİLECEK​​​​​​​

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, özellikle Türkçenin doğru ve etkin kullanımını değerlendiren ölçme araçları geliştirileceğini belirtti. Türkçe öğretimine ağırlık verilerek öğrencilerin yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ÖRNEK MATERYALLER EBA ÜZERİNDEN YAYINLANACAK​​​​​​​​​​​​​​

Genel Müdür Bülbül ayrıca, öğrencilerin sınav başarısını artırmak için sürekli soru çözmenin değil, okuduğunu anlamanın önemli olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, öğrencilerin muhakeme ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere bu süreçte destek olmak amacıyla ölçme araçları ve örnek materyalleri EBA üzerinden yayınlayacak.

Genel Müdür Kemal Bülbül, sözlerini, " Unutulmamalı ki bir yerde birinci varsa orada sonuncu da vardır. Önemli olan, süreçte kimlerin ne düzeyde katkı sağladığı ve başlangıçtan sonuca kadar ne kadar fayda elde edildiğidir." şeklinde noktaladı.