Gavs ne demek? Gavs nedir kime denir? Gavs ne anlama geliyor? soruları merakla araştırılıyor. Vatandaşlar Gavs kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmenin yollarını arıyor. 74 yaşında İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle Hakk’ın rahmetine kavuşan Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni’nin vefat haberinin ardından Gavs kelimesinin anlamı merak ediliyor. İşte detaylar…

GAVS NE DEMEK?

Gavs kelimesinin tam karşılığı bazı konularda kendisine müracaat edilen evliya ve alim mertebesindeki kişi anlamına gelir. Tasavvufta ve divan edebiyatında gavs terimini anlayabilmek için Kabz ve Bast terimlerini bilmek gerekiyor. 

Bast, ruhen rahatlama ve ferahlık anlamına gelir. Mutasavvıflar bu anlarında Allah'a yakın olduğu için, şeytanın vesveselerinden ve sıkıntılardan uzaktır. Kabz ise kulun bunalması, ruhen daralması ve zor durumda olması demektir. Kişi, bast halindeyken gavsa sığınır ve ondan yardım ister. 

GAVS NEDİR KİME DENİR?

Gavs, en büyük alimlere verilen simlerden biridir. Geçici ve Kevni Kutub olmak üzere ikiye ayrılır. Geçici kutublar, fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle yol gösterir. Kevni kutub ise tarikat ehli demektir ve öldükten sonra bile kitaplarıyla, yaptıklarıyla örnek olmaya devam eder. 

GAVS NE ANLAMA GELİYOR?

Bu ayrım ibn-i vakt ve ehl-i vakt kavramlarıyla da açıklanır. Zamanın oğlu anlamına gelen ibni vakt, halden hale girer. Ehl-i vakt ise zamanın efendisidir ve tüm gavsların ortak özelliğidir. 

Bir tasavvuf ehlinden yardım istemek için ''yetiş ya gavs'' denir. Genellikle marifet yoluna yeni girmiş mutasavvıflar tarafından yardım istemek için dile getirilir. Gavsın yardımıyla kişi ruhi sıkıntılarından kurtulur ve manen rahatlar.