Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılan ve iki gün süren toplantıların ardından nihai bir bildiri yerine sonuç belgesi ve G20 Başkanlığının özeti yayımlandı.

Sonuç belgesinde, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomiyi daha da olumsuz etkilediğine tanık olunduğu belirtilerek, çoğu G20 üyesinin Ukrayna'daki savaşı şiddetle kınadığı ancak durum ve yaptırımlar hakkında başka görüşlerle farklı değerlendirmelerin olduğu da kaydedildi.

G20'nin güvenlik sorunlarının çözecek bir forum olmadığının kabul edildiği sonuç belgesinde, ancak güvenlik sorunlarının küresel ekonomi için önemli sonuçları olabileceği vurgulandı.

Sonuç belgesinde, Çin ve Rusya'nın savaşın "muazzam insan ıstırabına" neden olduğu ve "küresel ekonomideki mevcut kırılganlıkları şiddetlendirdiğine" atıfta bulunan maddelere itiraz ettiği belirtildi.

"EKONOMİK GÖRÜNÜME İLİŞKİN BELİRSİZLİK YÜKSEK"

Küresel ekonomik büyümenin uzun vadeli ortalamasının altında kaldığı ve düzensiz olmaya devam ettiği belirtilen sonuç belgesinde, "Görünüme ilişkin belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Sonuç belgesinde, borç kırılganlıkları, inatçı şekilde yüksek enflasyon ve jeoekonomik gerilimleri kötüleştirebilecek küresel finansal koşullardaki kayda değer sıkılaşmayla birlikte risk dengesinin aşağı yönlü olmaya devam ettiği belirtilerek büyümeyi teşvik etmek, eşitsizlikleri azaltmak, makroekonomik ve finansal istikrarı sürdürmek için iyi ayarlanmış parasal, mali ve yapısal politikalara ihtiyaç olduğu aktarıldı.

Belgede, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki borç kırılganlıklarının etkili, kapsamlı ve sistematik bir şekilde ele alınmasının önemini vurgulandı.

Kripto varlık ekosistemindeki hızlı gelişmelerin risklerinin yakından takip edilmeye devam edildiği belirtilen sonuç belgesinde, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun, küresel olarak adil, sürdürülebilir ve modern bir uluslararası vergi sistemine yönelik işbirliğinin sürdürülme taahhüdünün yinelendiği kaydedildi.

Sonuç belgesinde, iklim değişikliğinin fiziksel etkilerinin makroekonomik maliyetlerinin de önemine dikkat çekilerek, bu konudaki eylemsizliğin maliyetinin, düzenli ve adil iklim dönüşümünün maliyetinden önemli ölçüde ağır bastığı ifade edildi.