Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi birimi, Fatih'in kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak için 2021'de başlattığı Sözlü Tarih projesinin sonuçlarını değerlendirmek üzere bir sempozyum düzenledi. Uzman konuşmacıların katıldığı sempozyumda, sözlü tarihin önemi ve etkisi tüm yönleriyle ele alındı. Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi birimi, Fatih’in kültürel mirasını ve birikimini ortaya çıkarmak amacıyla 2021 yılında Fatih Sözlü Tarih projesini başlattı. Proje kapsamında, 2022-2024 yılları arasında titiz bir çalışma yürütülürken bu süreçte, detaylı literatür taramaları, saha araştırmaları, stüdyo hazırlıkları, çekimler ve proje tanıtımı gibi bir dizi faaliyet gerçekleştirildi.

Fatih Tarih Sempozyumu, Fatih Belediye Başkanı Turan’ın açılış konuşmasının ardından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın da konuşmasıyla devam etti. Sempozyum Projesinin danışmanı Arzu Güldöşüren, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Avşar, Doç. Dr. Yunus Uğur, Doç. Dr. M. Emir İlhan, Doç. Dr. Emine Çakır, Doç. Dr. Samet Çevik ve Arkeolog Aslı Avcı gibi alanında uzman hocalar, “Mekan, Bellek, Gündelik Hayat ve Mekansal Dönüşümü Sözlü Tarihle Okumak”, “Kültürel Miras, Müzecilik, Belgesel Sinema ve Sözlü Tarih İlişkisi” oturum başlıklarının altında sözlü tarih ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

“Şehrimizin derin hafızasını belgelemek için bir Sözlü Tarih projesi başlattık”

Sempozyumda konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan, “Sizlerin de bildiği üzere sözlü kültür, hayata dair deneyim pratiklerimizin şifahi olarak yani sözle toplum belleğine aktarılmasıdır. Sözlü tarihi yazılmamış yönleriyle ele alan ve son yıllarda oldukça rağbet gören bir araştırma metodudur. Sözlü tarih metodunun, özellikle şehircilik ve sosyal tarih çalışmalarında tercih edildiği, sevildiği bilinmektedir. Fatih Belediyesi olarak, biz de, ilçemizin somut ve somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkmak, şehrimizin derin hafızasını, insanlar ve mekânlar üzerinden belgelemek için bir Sözlü Tarih projesi başlattık. Zeyrek Akademi bünyesinde yürüttüğümüz sözlü tarih çalışmalarıyla, ilçemizdeki toplumsal ve kültürel değişimin kaydını tutarak geleceğe aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

“Fatih’imizin insan ve hafıza birikimini değerlendiriyoruz”

Farklı Sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip 80 vatandaşın yaşamını kayıt altına aldıklarını söyleyen Turan, “Burada Fatih’imizin tarihinden uzun uzun bahsetmemize imkân yok. Sizler meseleyi zaten en iyi şekilde biliyorsunuz. Elbette bu köklü tarihin, gün yüzüne çıkmamış, kaydedilmemiş dalları, uzantıları da mevcut. Biz bu projeyle, geçmişi neredeyse medeniyet tarihi kadar eski olan şehrimizin insan ve hafıza birikimini değerlendiriyoruz. Proje kapsamında; akademisyenlerimiz, sanatkârlarımız, esnafımız, ev hanımlarımız yani toplumumuzun bütün kesimleri hakkında fikir verebilecek geniş bir profilde, farklı Sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip 80 hemşerimizin yaşamını, hatıralarını kayıt altına aldık” ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Ergün Turan Başkanımız aslında bir ilçe belediyesinin faaliyetlerini değil bizim kadim medeniyet merkezimizin tarihini, kültürünü ve medeniyetini ortaya koymaya, geçmişin birikimini günümüze ve geleceğe taşıyarak geleceğin de temellerini attı. Bir tarihçi olarak gördüğüm budur” diye konuştu.

“Tüm kayıtlarımızı Fatihlilerle paylaşıyoruz”

Sözlü Tarih projesinin 2021 yılında başladığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Arzu Güldöşüren, “Sempozyumla ilgili iki şey söyleyebiliriz. Birincisi Fatih Belediyesi’nin 2021 yılında başladığı ve bugüne kadar devam ettirdiği bir sözlü tarih projesinin çıktılarının paylaşılacağı bir sempozyum. Biz Fatih’teki kültürel miras mekanlarının gündelik hayattaki yeri ve dönüşümü adlı projeye 2021’de başladık. Bugüne kadar 80 kişiyle sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirdik. Birincisi, bunun çıktılarını araştırmacılarla ve akademisyenlerle bir taraftan da aslında Fatihlilerle paylaşmak. İkincisi de sözlü tarih şu anda tarihçilikte ve diğer disiplinlerde oldukça kullanılan bir yöntem. Sözlü tarihin teorisine ve pratiğine dair bu alanının uzmanlarının yapacağı sunumlarla birebir sempozyum düzenlemek” dedi.

Proje çerçevesinde yaşamını hatıralarını paylaşan emekli Atilla Ünlü, “ Fatih’te Akşemsettin İlkokulunda okudum ve uzun yıllar oto elektrikçiliği yaptım. Fatih’imizde çok güzel komşuluk ilişkilerimiz oldu. Şu anda Belediye Başkanımız Ergün Turan’ın bu yöndeki çalışmalarını da takdirle karşılıyorum. Bize de bu fırsatı verdikleri için sözlü tarih ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHA