Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Sevil Karaman, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında artan dünya nüfusunun çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine, özellikle de önlenebilir körlük vakalarındaki artışa dikkati çekti. Nüfus artışının çocuklarda önlenebilir körlük üzerinde beş etkisi bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Karaman, “İlki sağlık hizmetlerine erişim zorluğu. Artan nüfusla birlikte, özellikle kırsal ve düşük gelirli bölgelerde, göz sağlığı hizmetlerine erişim zorlaşıyor. İkincisi ise beslenme yetersizliğidir. Kaynakların kısıtlı olduğu kalabalık bölgelerde, A vitamini eksikliği gibi beslenme sorunları yaygınlaşıyor. Üçüncüsü de hijyen ve sanitasyon sorunlarıdır. Temiz su ve sanitasyon imkanlarının yetersizliği, trahom gibi enfeksiyöz göz hastalıklarının yayılmasına neden oluyor. Dördüncü olarak prematüre retinopatisidir. Artan doğum oranlarıyla birlikte, yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk artıyor ve bu durum prematüre bebeklerin yeterli bakım alamamasına yol açabiliyor. Sonuncusu da erken teşhis ve tedavi eksikliğidir. Sağlık sistemlerindeki yetersizlikler, konjenital katarakt, konjenital glokom, retinablastom (göziçi tümörü) gibi erken müdahale gerektiren durumların zamanında tespit edilememesine neden oluyor” diye konuştu.

KÜRESEL BİR SAĞLIK SORUNU

Bu sorunların çözümü için atılabilecek adımları Doç. Dr. Sevil Karaman, şu şekilde sıraladı:

“Toplum temelli tarama programları: Özellikle kırsal bölgelerde, düzenli göz taramaları yapılmalı.

Eğitim ve farkındalık kampanyaları: Ailelere ve toplumlara çocuk göz sağlığının önemi anlatılmalı.

Beslenme programları: A vitamini takviyesi gibi programlar yaygınlaştırılmalı.

Sağlık altyapısının güçlendirilmesi: Özellikle düşük gelirli bölgelerde göz sağlığı hizmetleri iyileştirilmeli.

Aile planlaması ve nüfus kontrolü politikaları: Sürdürülebilir nüfus artışı için politikalar geliştirilmeli.”

Karaman, “Sonuç olarak, artan dünya nüfusu ve çocuklarda önlenebilir körlük arasındaki ilişki, acil eylem gerektiren küresel bir sağlık sorunudur. Gelecek nesillerin görme sağlığını korumak için, hükümetler, sağlık kuruluşları ve toplumlar iş birliği içinde çalışmalıdır. Her çocuğun sağlıklı gözlerle büyüme hakkı olduğunu unutmamalıyız” diye konuştu.

DHA

Editör: Ayşegül Keskin