Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Yılmaz, yatırımın kendilerini için önemli bir kavram olduğunu belirterek, "Yatırım ortamını iyileştirmek, yatırımları artırmak, büyümemiz, kalkınmamız; sosyal refahımız için son derece kıymetli. Burada, mayıs seçimleri sonrası oluşan siyasi güven ve istikrar iklimi, yatırım ortamı açısında da çok önemli. Siyasi olarak Türkiye artık öngörülebilirliği güçlü, siyasi belirsizlikleri azalmış bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Politika belirsizliklerini de 12'nci Plan, Orta Vadeli Program, hükümet programı gibi dokümanlarla gidermiş durumdayız. Dolayısıyla öngörülebilirliğin arttığı bir ortamdayız. Diğer yandan yatırım ortamı yine makro finansal istikrardan, enflasyondan etkilenen bir ortam. Dolayısıyla enflasyonla mücadelemiz aynı zamanda daha uygun bir yatırım ortamı oluşturma konusunda da en etkili unsurlardan bir tanesi. Ama bu makro siyasi ve ekonomik gereklilikler dışında birçok yatırım ortamını etkileyen husus var. Onları da bugün değerlendirme imkanı bulduk" dedi.

'REFORMLAR VE TEDBİRLER ÖNCELİKLİ OLARAK GÜNDEMİMİZDE'

Yılmaz, son 20 yılda Türkiye'de 2023 yılı fiyatlarıyla 108 trilyon liralık toplam sabit sermaye yatırımı gerçekleştiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bunun 15 trilyon Türk lirası kamu, 93 trilyon Türk lirası ise özel sektör yatırımı. Dolayısıyla özel sektör ağırlıklı bir yatırım portföyüne sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve 20 yılda yapılan bu yatırımlar 14.1 milyon kişi ilave istihdam oluşturmuştur. Bu da bizim için tabiiki sosyal açıdan çok kıymetli. Uluslararası doğrudan yatırımların da buraya ciddi katkılarının olduğunu söyleyebilirim. Son 20 yılda yine ülkemize 252 milyar dolar uluslararası doğrudan yabancı yatırım yapılmış ve bu alanda küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2003 yılındaki yüzde 0.3 seviyesinden, 2022 yılında yüzde 1 seviyelerine kadar yükselmiştir. Hedefimiz tabii 1,5  seviyelerini yakalamak. Bundan sonraki süreçte de uluslararası doğrudan sermaye yatırımlarını da içerecek şekilde ülkemizde daha fazla yatırım ve istihdam oluşturulması için iş ve yatırım ortamını daha iyiye götürecek reformlar ve tedbirler öncelikli olarak gündemimizdedir. Bugünkü toplantımızda özellikle 3 başlığı ele aldık. Bir tanesi YOİKK platformunda eylem planımızı oluşturmak. Eylem planı konusunda YOİKK sekretaryamız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız geniş kapsamlı bir çalışma yaptı ve bugün bütün kamu ve özel sektör temsilcileriyle birlikte eylem planımızı gözden geçirdik. Ufak tefek bazı revizyonlar ve özellikle eylemlerin daha erkene almaya dönük bazı yaklaşımlar söz konusu oldu. Bu çalışmaları yaparak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, YOİKK sekretaryamız eylem planımızı kamuoyuyla paylaşmış olacak." 

'BUGÜN GENEL BİR BİLGİLENDİRME YAPILDI'

Yılmaz, kapsamlı ve son derece etkili bir eylem planı hazırlandığını kaydederek, "Eylem planımızda girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı, yatırım yeri tahsisi ve altyapı destekleri, sanayi alanlarının genişletilmesi, lojistik alanında bağlantıların güçlendirilmesi, iklim değişikliği mevzuatının, emisyon ticaret sisteminin, karbon düzenlemesi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi, sanayide yerli üretim ve ürün bazlı teknolojik dönüşüm, yükseköğretimde ve genel anlamda mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi, işgücüne ihtiyaçla eğitim sistemimizin ve diğer kamu politikalarımızın örtüştürülmesi; bütün bunlar eylem planımızda yer alan hususlardan bazıları. Diğer yandan özellikle uluslararası alanda baktığımız zaman yatırım trendlerinde ortaya çıkan gelişmeleri dikkate alarak ülkemize gelen yatırımların nitelik ve nicelik olarak artmasını sağlayacak yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Strateji Belgesi üzerinde bir süredir çalışmalar yapıyor. Bugün de genel bir bilgilendirme yapıldı. Bütün paydaşlarımızdan gelen geri bildirimlerle, eleştirilerle, katkılarla birlikte son halini alacak ve bir eylem planıyla uygulamaya dönük olarak geliştirilecektir. Bu hazırlanan taslak stratejide nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar, katma değerli hizmet yatırımları, nitelikli finansal yatırımlar, dijital yatırımlar, küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar, iklim dostu yatırımlar ve bilgi yoğun yatırımların artırılması özellikle altı çizilen hususlar olarak ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'KURULUMUZU ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIRACAĞIZ'

Yılmaz, bugün Merkez Bankası tarafından da çok önemli bir programla ilgili bilgilendirme ve gelinen noktayla ilgili kurula sunum gerçekleştirildiğini kaydederek,  şunları söyledi:

"YTAK' dediğimiz Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde yeni bir dönem başlatıyoruz. 300 milyar lira gibi bir kaynağı Merkez Bankamız buraya ayırmış durumda. En az yatırımı 1 milyar lira olan projeler özellikle teknolojik içeriği, stratejik önemi yüksek projeler, Türkiye'nin cari açığını aşağıya çekecek, teknolojik düzeyini artıracak, katma değerli büyümesini, kalkınmasını teşvik edici nitelikteki yatırımlara, buradan uzun vadeli, uygun koşullu finans kullandırılacak. 10 yıla kadar uzayan vadeler söz konusu. Projelerin aldıkları strateji puanlarına ve finansal puanlara göre yüzde 15’ten başlayıp yüzde 30’a kadar faiz oranlarının uygulanması söz konusu. Tamamen ağırlıklandırılmış kriterlerle çalışan son derece objektif bir süreç içerisinde bu projelerin belirleneceğini ve hayata geçeceğini ifade edebilirim. Merkez Bankamız gerekli bildirimleri yaptı zaten, kararlarını aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yine tebliğini yayımladı. Bugün itibarıyla aslında programın artık uygulanmaya başladığını söyleyebiliriz. Programa başvurular yapılacak. Bir komite kanalıyla projelerin stratejik değerlendirmesi yapılacak. Daha sonra da finansal değerlendirmeleri yapılıp projeler desteklenecek. Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında, Türkiye Yüzyılında bölgemizde ve dünyada yatırımlar için en cazip ortamı uygulayan ülkelerden biri olma hedefimiz var. Türkiye Yüzyılı yatırımların yüzyılı olacak. Bu çerçevede de doğru ve etkili adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu kurulumuzu etkili bir şekilde çalıştıracağız ve periyodik olarak bir araya gelip hem bu eylem planlarımızı stratejilerimizi gözden geçireceğiz, ilerlemeleri ölçeceğiz hem de geleceğe dönük güncel gelişmeleri değerlendirip yolumuza devam edeceğiz."

DHA