Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Türkiye İstatistik Kurumunun 'Türkiye Yaşlı Profili Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Bakan Göktaş, araştırmanın üç temel amacı bulunduğunu söyleyerek, "Birincisi, bilgelikleriyle geleceğimizi şekillendiren yaşlılarımızın hayatlarına dair kapsamlı bir bakış açısına sahip olmak. İkincisi, yaşlılarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini daha iyi anlamak. Üçüncüsü ise bu ihtiyaç ve taleplere yönelik daha etkili sosyal politikalar geliştirmek. Bu amaçlar çerçevesinde Türkiye'de ilk kez böyle bir araştırma gerçekleştirdik. Araştırmamızı 50 yaş ve üzeri en az bir kişinin bulunduğu 22 bin 640 hanede gerçekleştirdik. Çalışmamızı; demografik bilgiler, çalışma hayatı ve ekonomik durum, sağlık, bağımsız yaşam, bakım ve sosyal yardımlar, çevre, toplumsal hayata katılım, yaşam memnuniyeti, afet ve acil durumlar, yaşlı hakları ve ayrımcılık olmak üzere 10 başlık altında topladık. Araştırmadan elde ettiğimiz bulgular, Türkiye'de yaşlı nüfusun psikolojik, sosyokültürel ve sosyoekonomik profili ile yaşam koşullarını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu bulgular aynı zamanda bizlere, yaşlıların karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve yaşam kalitelerini artırmak için neler yapacağımıza dair önemli ipuçları sunuyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN NÜFUSU YAŞLANIYOR'

Diğer ülkelere kıyasla genç nüfus bakımından zengin bir ülke olsa da Türkiye'nin nüfusunun da yaşlandığını aktaran Göktaş, "Son beş yılda yaşlı nüfusu yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı ise 2018 yılında yüzde 8,8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 10,2'ye yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranımızın 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3 ve 2060 yılında yüzde 22,6 olacağı öngörülüyor. Bu da yaşlılık alanında yapacağımız çalışmaların toplumsal açıdan büyük önem arz ettiğini gösteriyor. 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de bulunan 26 milyondan fazla hanenin 6 milyon 458 bin 465'inde en az bir yaşlımızın yaşadığı tespit edildi. Diğer bir ifadeyle, her dört haneden birinde en az bir yaşlı bulunuyor. Türkiye'de 1 milyon 669 bin 270 yaşlı tek başına yaşıyor. Yalnız yaşayan yaşlıların yüzde 74,4'ünü kadınlar oluşturuyor. Bu bulgu, yalnız yaşayan yaşlı kadınların ekonomik ve sosyal refahı için politikalar geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.

'İNTERNET KULLANAN YAŞLILARIN SAYISI ARTIYOR'

Yaşlıların yüzde 86,6'sının evde yalnızken kendini güvende hissettiğini aktaran Göktaş, "Bu bulgu, bizim için oldukça sevindirici, ancak yine de olası risklere karşı sosyal destek mekanizmaları üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Araştırma sonuçlarına göre, internet kullanan yaşlıların sayısı artıyor. 2018 yılına baktığımız zaman internet kullanan yaşlıların oranı yüzde 17 iken, bu oranın 2023 yılında yüzde 40,7'ye yükseldiğini görüyoruz. Bu oranı daha da artırmak için yaşlıların dijital okuryazarlığı alanında yürüttüğümüz hizmetleri arttırarak çalışmaya devam edeceğiz. Yaşlıların yüzde 51,9'u ileri yaş dönemlerinde evinde bakım hizmeti almayı ya da gündüzlü bakım hizmeti alarak evinde kalmayı tercih ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca yaşlıların yüzde 16,4'ünün Evde Bakım Desteği'ne ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, evde bakıma destek ve gündüzlü bakım hizmetlerinin yaşlılarımız açısından önemli olduğunu gösteriyor. Biz de Bakanlık olarak, bu konudaki çalışmalarımızı genişletmek için gerekli planlamalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

'YAŞLILARIN YÜZDE 64,1'İ MUTLU'

Göktaş, yaşlıların mutluluk oranlarına ilişkin verilere değinerek, "Yaşlıların yüzde 64,1'i mutlu olduğunu dile getirirken; yüzde 82'si sağlıklı olmayı mutluluk sebebi, yüzde 64,4'ü ise kendilerini en çok mutlu eden şeyin aileleri olduğunu belirtmiştir. Araştırmamız, yaşlılarımızın en önemli mutluluk kaynağının aile olduğunu gösteriyor. Bu da bize, ailenin her yaşta ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatıyor. Yaşlıların yüzde 64,4'ü torunları ile her gün ilgileniyor. Bu veri, aile bağlarının gücünü koruduğunu ve kuşaklar arası aktarımın sürdüğünü göstermesi açısından son derece kıymetli. Yaşlıların yüzde 40,6'sı komşularıyla her gün görüşüyor. Yaşlılarımıza destek olan en önemli aktörlerden biri, komşuları. Komşuluk ilişkilerimizin kıymeti burada kendini bir kez daha gösteriyor. Son seçimlerde yaşlılarımızın oy kullanma oranı yüzde 91,3'tür. Bu bulgu da bize, yaşlılarımızın siyasi hayata fikirleriyle katılmak istediklerini gösteriyor. Siyasi hayata bu denli katılım gösteren yaşlılarımız yüzde 81,9 oranıyla da toplumun yaşlıların deneyimlerinden faydalanması gerektiğini düşünüyor" açıklamasında bulundu.

'DAHA KALİTELİ BİR HAYAT SÜRMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Tüm veriler çerçevesinde şehirlerin ihtiyaç ve koşullarına göre huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili planlamalar yapacaklarını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızın hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla yeni gündüzlü bakım ve yaşam merkezleri açacağız. Evde bakıma destek hizmetlerimizi güçlendireceğiz. Bir taraftan yaşlılarımızın günün koşullarına uyum sağlamaları için eğitim faaliyetlerini artıracağız. Diğer taraftan yaşlıların hak ettikleri yaşam standartlarını ve haklarını korumak üzere farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bakanlık olarak, tecrübeleriyle bizlere yol gösteren büyüklerimizin aileleri ve ait oldukları çevre ile daha kaliteli bir hayat sürmeleri için çalışıyoruz. Yaş alırken hayattan keyif almalarını, konforlu bir yaşlılık dönemi geçirmelerini temin etmek için çaba gösteriyoruz. Her bir büyüğümüzün sosyal hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlayarak, tecrübelerinden daha fazla istifade etmeyi hedefliyoruz. Bu araştırma doğrultusunda atacağımız adımlarla, yaşlılarımızın daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerine yardımcı olacağımıza yürekten inanıyoruz."

DHA