Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlkim Büke Okyar, analitik okuma ve yazma konusunda önerilerde bulundu. Özellikle sosyal bilimler alanında analitik okuma ve yazmanın, öğrencilere ve araştırmacılara geleceğin liderleri olma yolunda önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Okyar, bir lideri lider yapan en önemli özelliklerden olan hikâye anlatıcılığı ve kurguya vurgu yaptı.

Doç. Dr. Okyar, "Analitik beceriler, liderlerin anlatıyı şekillendirmesini teşvik eder. Anlatı ya da bir diğer değişle hikayeler önemlidir çünkü insanlara harekete geçme yönünde ilham verme, onları heyecanlandırma ve harekete geçirme gücüne sahiptirler. Burada anlatı derken kast ettiğim, sadece doğaçlama bir hikâye anlatımı değildir. Bu, ekibinizle konuşurken, analistlerle toplantı yaparken, gazeteciler tarafından röportaj yapılırken, belediye toplantıları düzenlerken veya vizyon ve strateji hakkında her tartışmada paylaştığınız, özenle hazırlanmış, net ve tutarlı bir stratejik anlatıdır. Bir lider vizyonunu tanımlamalı, mevcut gerçekliği açıklamalı ve izlenecek yolu ve ulaşılacak hedefi bu net ve stratejik anlatı içinde tarif edebilmelidir. Liderlik tek başına doğuştan gelen bir yetenek değildir. Liderlik öğrenilebilir, geliştirilebilir. Analitik düşünce becerisi bu gelişim sürecindeki en önemli araçtır çünkü hikâyeyi doğru kurgulamaya, hedefleri doğru tespit etmeye yarar" ifadelerini kullandı.

BİLGİYİ YALNIZCA TÜKETMEYİN, KENDİ BAKIŞ AÇINIZI GELİŞTİRİN

Sosyal bilimlerde analitik okuma ve yazmanın, metinleri eleştirel bir gözle okuyup anlamlandırma ve bu analizleri yazılı olarak ifade etme becerisi olarak tanımlandığını ifade eden Doç. Dr. Okyar, “Bu, öğrencilerin ve araştırmacıların sadece bilgiyi tüketmekle kalmayıp, aynı zamanda bu bilgiyi eleştirip kendi bakış açılarını geliştirmelerine yardımcı olur" diye konuştu.

“Analitik okuma, bir metni yüzeysel bir şekilde okumaktan çok daha fazlasını içerir" diyen Doç. Dr. Okyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreçte okuyucu, yazarın ne söylediğini, nasıl söylediğini ve neden söylediğini anlamaya çalışır. Metinlerdeki ana fikirleri, temaları ve teorileri tanır ve bunların bağlamını değerlendirir. Farklı yazarların argümanlarını karşılaştırarak daha geniş bir perspektif kazanır. Analitik yazma ise okunan ve analiz edilen bilgilerin mantıklı ve tutarlı bir şekilde ifade edilmesidir. Bu beceri, öğrencilere yapılandırılmış ve desteklenmiş argümanlar geliştirme yeteneği kazandırır. Yazılı eserlerinde eleştirel düşüncelerini açıkça ortaya koyar, farklı bakış açılarını değerlendirir ve sonuçlarını net bir şekilde sunar."

Analitik okuma ve yazma becerilerinin, öğrencilerin ve araştırmacıların akademik başarılarını artırmanın yanı sıra onlara karmaşık sosyal, politik ve kültürel sorunları anlama ve çözme yeteneği kazandırdığını anlatan Doç. Dr. Okyar, bu yeteneklerin, geleceğin liderlerine yol göstereceğini ve onların topluma daha etkili bir şekilde hizmet etmelerini sağlayacağını belirtti.

ANALİZ STRATEJİNİN BAŞLANGICI

"Ken’ichi Ömae’a göre 'Analiz, stratejik düşünmenin kritik başlangıç noktasıdır" diyen Doç. Dr. İlkim Büke Okyar, şöyle devam etti:

“Bugün toplumumuzda her türlü verinin yaygınlığı göz önüne alındığında, analitik beceriler her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Analitik beceriler, analitik okuma ve yazma, özellikle geleceğin liderleri için geliştirilmesi gereken en önemli özellik olarak bugün pek çok kanaat önderi tarafından dile getirilmektedir."

74790 (1)

İNSANLARI HAREKETE GEÇİRMEK İSTİYORSANIZ

Doç. Dr. Okyar, analitik becerilere sahip liderlerin özellikleri ise şöyle sıraladı:

“Güçlü bir analitik eğilime sahip liderler, kesin ve mantıklı bir akıl yürütme gerektiren sorunlara karşı bir tercih gösterirler ve karmaşık, çok yönlü sorunları ayrıntılı bir şekilde çözme ve anlama yeteneği sergilerler.

Analitik beceriler, bir organizasyonun her seviyesindeki liderler için önemlidir. Araştırmalar, ekiplerin operasyonlarında analitik bir yaklaşım kullandıklarında, rakiplerini daha iyi analiz edebildiklerini ve daha çözümcül performans gösterebildiklerini göstermiştir. Başka bir deyişle, analitik beceriler yaratıcı strateji ve performans ile ilişkilidir. Bu sadece organizasyonlara genel olarak fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bireysel başarılara de fayda sağlar."

DHA

Editör: Ayşegül Keskin