KOSGEP personel alıyor, alım şartları nelerdir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla toplam 40 adet KOBİ Uzman Yardımcısı alacak.

KOSGEP personel alıyor, alım şartları nelerdir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla toplam 40 adet KOBİ Uzman Yardımcısı alacak.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:37
KOSGEP personel alıyor, alım şartları nelerdir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla toplam 40 adet KOBİ Uzman Yardımcısı alacak.

Konuya ilişkin bazı bilgiler şöyle: 

Eğitim ve KPSS puan şartı: Başvuru yapılacak pozisyona göre;

-Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Kimya, Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olup, KPSSP3 puan türünden en az 70 almış olanlar,

-Fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinden mezun olup, 2017 KPSSP3 puan türünden en az 70 almış olanlar,

-Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olup, 2017 KPSSP24 puan türünden en az 70 almış olanlar

sınava giriş için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru tarihi: Sınava giriş başvurusu, 21 Temmuz 2017 tarihinde saat 09:00’dan 08 Ağustos 2017 günü saat 17:00’e kadar "www.kosgeb.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda yapacaktır. 

Sınav tarihi: Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav tarihi sonradan duyurulacak.

Aylık maaşları: 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir KOBİ Uzman Yardımcısı 2017 yılının ikinci altı ayında 4.359 TL net maaş alabilecek. (Yabancı Dil Tazminatı, net maaş tutarına dahil edilmemiştir)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 40 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

Aranan Şartlar

1 - T.C. Vatandaşı olmak,

2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 - 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4 - Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6 - Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7 - Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8 - Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

9 - KPSS sınavında 10’uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 yılında asgari 70 (yetmiş) puan almak,

10 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Kimya, Matematik,Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olmak,

b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP24 puan türünden asgari puanı almış olmak,

Ön Başvuru

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

11 - Başvurusunu 21 Temmuz 2017 tarihinde saat 09:00’dan 08 Ağustos 2017 günü saat 17:00’e kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bilgilendirme postası gönderilecektir.

12 - Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

13 - Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır.

14 - Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

15 - Müracaatlar onuncu maddede belirtilen referans kodları için aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine yapılacaktır;

Referans Kodu

Alım Yapılacak Birim

Pozisyon Sayısı

KUY01

KOSGEB AĞRI MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ARDAHAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BARTIN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BATMAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ÇORUM MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB EDİRNE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ERZİNCAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB HAKKARİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB IĞDIR MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB İSTANBUL BOĞAZİÇİ MÜDÜRLÜĞÜ

3

KOSGEB KARS MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB KİLİS MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB MANİSA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB MUŞ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB SİİRT MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ŞIRNAK MÜDÜRLÜĞÜ

1

KUY02

KOSGEB ARTVİN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BİNGÖL MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BİTLİS MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BURSA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ÇANKIRI MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB DÜZCE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB GÜMÜŞHANE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB HATAY MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB İSTANBUL ANADOLU YAKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4

KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ

2

KOSGEB İZMİR GÜNEY MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB KIRIKKALE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB RİZE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ŞANLIURFA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB VAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

Toplam

40

Sözlü Sınava Katılma Şartları

Başvurusunu yapan adaylardan;

16 - Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

17 - Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

18 - Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri;

a. KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve BaşvuruFormu’nuel yazısı ile okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulunduracaktır.

b. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv AraştırmasıFormu’nu, Nüfus Cüzdan bölümleri boş kalacak şekilde elektronik ortamda doldurup, insankaynaklari@kosgeb.gov.tr elektronik posta adresine gönderecek ve ıslak imzalı örneğini yanlarında bulunduracaktır.

c. Formları ve nüfus cüzdanları eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

Son Güncelleme: 19.07.2017 12:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.