Künye

İmtiyaz Sahibi / Grantee

Yeni İstanbul Gazetecilik Ltd. Şti.

Haber Editörü/ News Editor

Ayşegül Keskin

Hukuk Danışmanları / jurisconsult

Av. Zeki Hacıibrahimoğlu

Av. Şahin Zenginal

Reklam Rezervasyon

Tel: 0 212 514 01 70

E-posta : ilan@istanbulgazetesi.com.tr

İletişim /E-mail /Contact

bilgi@istanbulgazetesi.com.tr

Yönetim Yeri Adresi / Adress

Alayköşkü cad. Taşsavaklar sk. Bayoğlu Han No:2 Cağaloğlu-Fatih/İSTANBUL

Ticaret Sicil Bilgileri

İstanbul Ticaret Odası

Sicil no: 274987

Faaliyet Konusu

Gazetecilik, matbaacılık, elektronik ortamda veya basılı şekilde her dilde yabancı alfabelerle dahi

gazete, dergi, kitap basmak, neşretmek ve bunların satışı ile ihracını yapmak ve yaptırmak.

İşe Başlama Tarihi

07.05.1991

Vergi Dairesi ve Numarası

Hocapaşa V.D. – 9480034210

Mersis Numarası

0948003421000012

Yazılım /Software

TE Bilişim

istanbulgazetesi.com.tr 

       abonesidir.