Ahmet Özdemir
Ahmet Özdemir
Yazarın Makaleleri
Eylül girdi yaşantımıza
Cahit Külebi; 'Sonbahar geliyor serçe/ Yuvanı nereye yapacaksın?” diye, hoyrat esecek rüzgârların altında ıslanacak serçeyi düşünedursun, Atillâ İlhan başka duygular içinde: 'Oysa ben akşam olmuşum / yapraklarım dökülüyor...
Eylül sofrasında oturmuşum
Biliyorum, birkaç hafta içerisinde, dallardan bir başka hışırtı yükselecek. Ağaçtan ağaca yankılanacak geceler boyu. İlk günler bir bale yumuşaklığı ile düşecek yapraklar çimenlerin üzerine. Yeşil; yavaş yavaş sarı, kahverengi ve...
Yaprakların altın gibi savruluşu
Mehmet Rauf, İstanbul'da doğdu. Soğuk Çeşme Askeri Rüştiye'sini ve Bahriye Mektebi'ni bitirdi. Bir süre subaylık yaptıktan sonra, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra bu görevinden ayrıldı. Hayatını yazarlıkla kazanmaya başladı....
Sonbahar imece ve hüzün
 Bir yıllık çalışmanın ürünlerini almanın mutluluğu, yarınlara  bir şeyler bırakabilmenin güven verici huzuru vardır sonbaharlarda. Komşular arasında yardımlaşmanın, imece geleneğinin en güzel örneklerinin verildiği günlerdir. ...
Hoş geldin sarışın kader
Sonbahar, edebiyatımızın bir döneminin sembolü olmuştur ki, bu Servet-i Fünun'dur. Servet-i Fünun şairleri, insanla sonbahar arasında  benzetmeler kurmuşlar, sonbaharın rengini, musikisini şiirlerinde bir besteci, bir ressam gibi yansıtmışlardır....
Neşet Ertaş ve sevgi iklimi
Neşet Ertaş, çingene miydi? Kesinlikle çingene olmanın aşağılanacak bir yanı olmadığı kanısındayım. Eğer Neşet Ertaş Cingene olsaydı, bunu gururla söylerdi diye düşünüyorum. Çocukluk günlerinde yaşadığı dışlanmışlığa üzülüyordu:...
Neşet Ertaş’ın Yurdu
TRT'ye karşı buruktu. Burukluğunu şöyle anlattı:  " Muzaffer Sarısözen 14 yaşımda iken beni mektupla çağırır, misafir olarak çaldırır, okuturdu. Daha sonra imtihanla mahalli sanatçı olarak radyoya girdim. 23 sene her ay 2 program...
Anadolu’nun gönül sesi: Neşet Ertaş
Anadolu'daki Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden olan ‘Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş 25 Eylül 2012'de aramızdan ayrıldı. Gücü sesi ve sazıydı. Medyatik olmayı istemedi… Nefesi ciğerinden değil, yüreğinden gelen...
Kazdağı türküleri
Türkülerimiz, Türkmen gelenek ve göreneklerinin bir anlatım biçimi. "Türkü" sözcüğünün, "Türk" kelimesine "î" ilgi ekinin getirilmesiyle, 'Türk'e özgü” anlamında ortaya çıktığı, daha sonra da halk ağzında "Türkü" şekline...
Erzurum
Tarih. Coğrafya ve kültürün sarmalında çağlar ötesinde günümüze gelen Erzurum'u nasıl özetleyebilirim: Erzurum'un ilçe ve köyleri ile birlikte nüfusu 650 bini geçiyor. İl merkezinin nüfusu 400 bine yaklaşmakta. Deniz seviyesinden...
Zeybek oyunları
Zeybek musikisi ve oyunları kendini dini etkilerden kurtarmış, ritim ve ezgiyi birleştirerek gelişmiş ve zamanla çok sesli kurallara uyarak milli bir nitelik ka­zanmıştı. Yiğitliği, sevgiyi, doğayı ve yaşadığı çevreyi zeybekler bu musiki...
Hey gidi efeler
Gerek ansiklopediler gerekse sözlüklere baktığımız­da "efe" sözcüğünün karşısında "ağabey" anlamını bul­mamız mümkün. Rumca kökenli "efendi" kelimesinden geldiğini söyleyenler var. Oysa Türklerde amca anlamında olan "ebe" kelimesinden...
Hoşgörü Zirvesi Yüce Atatürk
Öç ve kin duygularını  körüklemek istediğimi sanmayınız. Ama, İnsan Hakları konularında Türkiye'ye ders vermeye kalkanların suratlarına çarpmak için, Yalnız Afganistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi,Gazze'yi değil...
Ahi Evren’den Mevlana’ya
Ahi Evran`ın, `Elini, dilini, belini bağlı, kapını, gönlünü, sofranı açık tut` prensibi temel alınarak ortaya çıkan Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu`da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında...
Yesevî’den, Hacı Bektaş’a
Çoğunluğu Hoca Ahmet Yesevî Ocağı'nda, felsefeden fen bilimlerine kadar eğitim alan Horasan erenleri,  Anadolu'nun kültür bütünlüğünün oluşmasında, etkili olmuşlardı.  Anadolu'da dağ başlarında, kimsenin olmadığı...
Pir Sultan söylenceleri
16. Yüzyılın Halk kahramanı halk ozanlarından Pir Sultan'a ilişkin sayısız söylence, yüzyıllardan beri Anadolu'da anlatılır. Bir söylenceye göre, Pir Sultan, İran' a yaptığı gezi sırasında İran Şahı'nın kız evlatlığı...
Baki kalan bu kubbede
419 yıl geriye gidip, Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden Baki'den söz edeceğim. Bahar mevsiminin başlarında önce bir sonbahar gazelini sunayım, Nam u nişane kalmadı fasl-ı bahardan / Düştü çemende berg-i diraht itibârdan...
Refik Ahmet Sevengil
Çocukluk günlerimde televizyonu kimse bilmezdi. Dünyaya açılan penceremiz yalnız radyoydu. Ozanları, yazarları anlatan bir programı hayal meyal hatırlıyorum. Ama unutamadığım bu programı anlatan kişinin adıydı: Refik Ahmet Sevengil... Acaba...
Gelenek mi, görenek mi, medeniyet mi?
Kültürün insanı ve evrensel yönleri var. İnsani yönünün içinde insan, aile sosyal çevre, eğitim, sosyal değerler gibi unsurlarını değerlendirmek mümkün. 'Bayrak, millet, vatan, dil, din, tarih, örf, âdet, gelenek”  benzeri...
Gaziler günü
Gazilik Oğuz Kaan'dan Başkumandan Mustafa Kemal'e ve günümüze kadar Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk özverisinin yaşayan destanı… .  Gazi ise bu destanın var edicisi. Şehide nurlanmış, gaziye, onurlanmış...
Ermeni iddiaları
 'Ermeni İddiaları –Gerçekler Açıklanmalıdır” adlı kitabın yazarı Edward Tashji'nın annesi Balıkesir doğumlu İzabel Tashji. Babası ise Urfa doğumlu George Tashji. 7 Şubat 1932′de Amerika'da doğmuş. 1995 yılında...
Aşure
Önce iki kelimeden söz edelim. Aşera, aşura veya aşer sözcüğü Arapça on demek. Bizde öşür olarak bilinir. Hani cumhuriyet öncesinde halkın sırtında 'Öşür Vergisi” vardı. Halk ürününün onda birini devlete verirdi. Muharrem ise...
Dede Korkut
"Ozanların Piri" veya "Ozanların Başı" olarak da nitelenen Dede Korkut'la ilgili gerçek; nerede Türk varsa, orada Dede Korkut'un olduğudur. Yunus Emre'nin, Sarı Saltuğun, Nasrettin Hoca'nın, Karacaoğlan'ın bir çok yerde...
Sivas Kongresi Milli Bir Kongredir
 Erzurum Kongresi, Doğu illerini temsilen 9 kişilik bir Heyet-i Temsiliye seçmişti. Sivas Kongresi'nce 6 kişi daha seçilmek suretiyle "Heyet-i Temsiliye" genişletilmiş, bu suretle Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar memleket...