Ahmet Özdemir
Ahmet Özdemir
Yazarın Makaleleri
Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi'ne ilişkin düşünceler 
Büyük bir toplumun gören gözü, duyan kulağı ve konuşan dili olan bir garip âşık hüviyetinde görünen, yanardağ örneği ateşli şiirler söyleyen Yunus Emre dört kelimeyle cihanı tapşıran bir gönül haritası çizer: 'Senden ayrıl,...
Gazeteciyi donanımlı kılma
İletişim Fakültelerinin bir bütün olarak eğitim programının amacının gazeteci adayını mesleki donanımlı kılmak olduğu söylenebilir.  Oysa, teorik bilgilerle donanım yerine, pratik, ülke koşullarına adapte edici ve ülke koşulları...
Gazeteciliğin fotoğrafı
Gazetecilik eğitimi programının ayrıntılarına ekler önerebilmek için mevcut durum saptaması yapmakta yarar var.  Türkiye'de ilk özel gazetecilik okulu uzun soluklu olmasa da 1948'de Müderris Fehmi Yahya tarafından açıldı. ...
Tarihi görsel belgeleriyle ve televizyon Türkiye’de
Antalya Gazeteciler Cemiyeti, TV yayıncılığı açısından geleceğe ışık tutacak önemli bir kitap yayınladı. Uzun yıllar TRT Antalya Bölge Müdürlüğü görevini başarı ile yapan emekli meslektaşımız Kenan Değer'in belgesel niteliğini...
Hatay Güney Rüzgârı
Yüce Ata'mız Anadolu Basınını, "Fazilet adaları" olarak tanımlamıştı. Anadolu'da öyle gazete ve dergiler yayınlanıyor ki, yerel sınırların dışında,  dijital katkılarla ulusal ve uluslararası alanda sesleri ve nefesleri...
İcmal ve izin
Bir icmal yapayım. On yıl dini bayramlar hariç her gün toplam 3600 yazı yayınlamışım. Bu yazıların 1200'ü mükerrer yazılardan oluşmuş. Her yazım ortalama iki kitap sayfası olduğu düşünülürse, 4,800 sayfalık bir kitap olduğu...
Destanlarımızda Bozkurt
Dünya edebiyatında olduğu gibi Türk Edebiyatında da ilk ürünler destanlardır. Destan sözcüğünün, halk edebiyatı geleneği içerisinde birden fazla nazım türünde kullanılması nedeniyle, Türk'ün ve Türk ulusunun varoluşunu, var olma...
Ey ana toprağı, ey Anadolu
Vatan için ölmenin yanında vatan için yaşamanın da bir görev olduğunu bilmek gerekir. Uğruna ölünecek kadar güzel olan bir vatanda güzel bir hayat sürmek de her vatandaşın hakkı olmalı.  Vatanımız yalnız bizim değil, başka devletler...
29 Ekim
Cumhuriyet'in onuncu yılının özüne yaraşır kutlandığından hiç kuşkum yok. Ellinci, Yetmiş beşinci yıllarını da bizim kuşak kutladı. Resmî dairelerin üzerine Cumhuriyetin sekseninci yılını sembolize eden tabelâların asıldığını,...
Ziya Gökalp
1876'da Diyarbakır'da doğan Ziya Gökalp, 25 Ekim 1924 de İstanbul'da öldü. Bir yanda küreselleşme adıyla anılan  iki kutbun çekimine girerken, diğer yanda, milli hayat mı yoksa ümmet hayatımı yaşayacağımızın tartışıldığı...
Ali Şenozan
Ali Şenozan, 1939'da Adana'da doğdu. Ortaokul sıralarında musikiye başladı. 1958'de İstanbul Belediyesi Konservatuarına girdi.  1966'da TRT'ye girdi. 1979 yılında şef oldu. TRT Merkez Denetim Kuruluğu ve TRT Repertuar...
Sümmani ve Gülperi  
Bir zamanlar Sümmanî'nin bir türküsünün iki dizesi dilimden düşmezdi. "Ya bir çift kanat ver, ya kuş eyle; / Tez ulaşam yar bağında talan var.." Günümüzde halk müziğimizi geçim kaynağı, meslek edinenler de Sümmanî'yi bilmiyorlar. ...
Vehbi Cem Aşkun
"Sevgiden sevinçten böyle pek uzak Yaşamak bilsen ah ne acı anne. Yılların saçında yaktığı her ak, Şu ıssız gönlümün son tacı anne" " Anneme Mektup" başlıklı şiirinde Vehbi Cem Aşkun böyle diyordu.  Sivas Folkloru denildiğinde...
Niyazi Ahmet Banoğlu
Genç arkadaşlar, bir devre damgasını vuran Niyazi Ahmet Banoğlu'nu tanımıyor olabilirler. Kısa biyografisini vermek istiyorum:  1913'te Batum'da doğdu, 1924'te ailesiyle birlikte anavatana geldi. Öğrenimini Kastamonu ve...
Tebriz güneşi altında Mevlana ve Şems
Mesleğimizin duayenleri asanda anabileceğimiz Ahmet Güner Elgin'in son kitabı "Tebriz Güneşi Altında Mevlâna ve Şems" adını taşıyor. Kitap, Mevlâna ve Şems hakkında bilgiler ve söylencelerle birlikte, Şems'in Konya'yı terk...
AHMET YAMACI 
Muzaffer Sarısözen titizliğinde bir türkü sevdalısı olan Ahmet Yamacı, Burdur'un Tefenni ilçesinde 1926 yılında doğdu. Tefenni'de yetişen müzisyenler lakapları ile tanınmaktaydı. Örneğin Mustafa Kara, Hüyüklü Arap; Mehmet Turgut,...
Yıldız Ayhan’ın anıları
2010 yılının 15 Şubat günü TRT Türkü ve TRT Radyo 4'de ortak yayınlanan 'Türkü Sevdalıları” programında Ahmet Gazi Ayhan'ı konu almıştım. O programda sevgili eşi Yıldız Ayhan'la telefon bağlantısı kurdurmuş ve...
AHMET GAZİ AYHAN 
Bütünüyle musikimize özellikle Türk Halk Müziğine emek veren ve repertuarımıza çok sayıda eser kazandıran bir sanat ve Kayseri sevdalısından; Ahmet Gazi Ayhan'dan söz edeceğim. Ahmet Gazi Ayhan, 5 Mart 1921'de Kayseri'nin Endürlük...
TÜRK ELLERİNDEN BİR KAÇ SES 
Türkmenistan'ın 19 uncu yüzyıl şairlerinden Kemine bir hiciv ustasıydı. Şiirlerinden çoğunda yoksulluğu ve garipliği işlemişti: "İymesem, içmesem, midarım ötmez, Bürenip yatmağa kararım yetmez. Günde mün kovlasam, baylara gitmez,...
FEYZİ HALICI'NIN MENSURELERİ
Feyzi Halıcı'nın duygu, düşünce, yaşam ya da hayallerini şiir inceliğinde anlatan düzyazıları vardır. Bu tür yazıların karşılığı edebiyatımızda "mensure"lerdir. Mensurelerde, duygu yoğunluğuna ve imgelerle iç uyuma önem verildiği...
İKİ LEYLÂ HANIM VAR 
Bayan şair ve bestekârlarımız arasında iki Leylâ Hanım var. Çoğu kişiler gibi, zaman zaman ben de karıştırıyorum. Büyük Leylâ Hanım, Keçecizâde İzzet Molla'nın yeğeni olarak tanınır. Babası Moralı Zâde Hâmid Efendiyi çocuk...
İSA KAYACAN'I ANIYORUM 
On bir yıl önce Bizim Gazete için yazacağım yazıya şöyle başlamıştım:  "Derviş sözcüğünün çeşitli anlamları var. Bunlardan birini, "Tanrı'ya ve Tanrı'nın yarattığı en yüce varlık olan insana sevgi ve hoşgörü...
MAVİ SU AK KÖPÜKLÜ SU 
Havasından, suyundan olsa gerek; mitolojide sözü edilen çağlar öncesinden günümüze kadar Edremit yöresi, dönemlerine damgasını vurmuş pek çok sanatçıya vücut vermiş.  Bunlardan biri 49 yıl önce bugün aramızdan ayrılan Mustafa...
Bir kez gönül yıktın ise
Halkın Yunus'u ne kadar özden sevdiğinin kanıtı bir başka söylencede. Sevgisi'nin büyüklüğünü, sanki abartı ile oranlamış. Bunu yaparken bir sosyal gerçeğin de altını çizmiştir. Öyküyü bilirsiniz: Yunus'un şiirlerini...