Ahmet Özdemir
Ahmet Özdemir
Yazarın Makaleleri
Aspava Hayat
Birkaç günden beri okuduğum bir kitaptan söz edeceğim: "Aspava Hayat".  Günümüz şiir dünyası ile ilgilenenler Ümit Öztürk'ü bilecektir. Aspava Hayat, Ümit Öztürk'ün son şiir kitabının adı.  Önce size bir manzara...
Herfene ve maniler
Kuşkusuz manilerin doğup gelişmesinde en büyük etken sevgidir. Diyebiliriz ki, bir yandan seven insanın psikolojisi, bir yanda sevdalılar arasına yasaklar koyan töreler, manilerin doğmasını, gelişmesini ve yayılmasına neden olmuştur.. Mani...
Avşar Elleri 
Avşarlar, Anadolu Türkmenleri içerisinde 200 yıllık bir direniş sonucunda iskâna boyun eğmişti.  Fakat devlet tarafından aşiret ismiyle anılan köy ve mahalle kurmaları yasaklanmıştı. Bunun en büyük amacı ise, göçerliklerini, yani...
Dünden bugüne Batı Trakya
Batı Trakya bugün sınırlarımızın dışında. Bu durum, ilgisiz kalmamıza gerekçe olmalı mı? Türk Ocağı İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram: 'İstesek de, istemesek de hem hatıralarımızı canlı tutan dindaşlarımıza, hem de...
Arif Sami Toker
Hiç kuşku yok ki müziğimize unutulmaz eserler kazandıran bestekarlarımızdan biri Arif Sami Toker'di. Değeri bilinmedi. Zorluklar içinde yaşarken hakkı teslim edilmeyen bir sanatçıydı. 20. ölüm yıldönümünde anmak istedim. Yoksul bir...
Ey şair, sen kimsin?
Zaman zaman şiir ve şair üzerine yazılar yazıyorum. Türk milleti şair millettir, çobanından padişahına kadar, deriz. Örnekler veririz: Özlem duyguları altında ezilen çobanın, karşı dağa bakarak "Dağlar siz ne dağlarsız / Kardan kemer...
Senden ayrıl, sana kaç 
Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu; 13.yüzyılda, Hacı Bektaş Veli'nin  "Nefsine ağır geleni kimseye uygulamayınız", "Eline, beline, diline sahip ol", "Yetmiş iki milleti bir gör" anlayışı ile yoğuruldu.  Hacı...
Geleceğimiz çocuklar
Önceki gün yazdığım gibi, yarının insanı, yurt ve geleceğin güveni, ana ve babanınher şeyi, tek amaç ve varlığı, hayatımızın en güzel eseri, doğanın yaşayan anıtı, ümidimiz, onurumuz, büyüyen direncimiz, sevgimizin, sevdiğimizin...
Ulusal egemenlik ve çocuk
23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Büyük önderimiz Mustafa Kemal, Meclis Başkanlığına seçildi. Türk ulusunun tarihinde yeni bir dönem başladı. O gün için henüz adı konmamakla birlikte, Cumhuriyet kurulmuş, yüce...
Atatürk  ve çocuk 
Çocuklar, yarının insanı, yurt ve geleceğin güveni, ana ve babanın her şeyi, tek amaç ve varlığı, hayatımızın en güzel eseri, doğanın yaşayan anıtı, ümidimiz, onurumuz, büyüyen direncimiz, sevgimizin, sevdiğimizin bağı, aile ocağımızın...
Atatürk ve milliyet
Amerikalı Birleşik Devletleri'nden antropologlar A.L.Kroeber ve Clyde Kluckhohn Kültür Kavramlarına ve Tanımlarına Eleştirel Bir Bakış adlı çalışmalarında kültürün 164 farklı tanımını yapmışlar. Atatürk'ün anlatımıyla...
Nisan yağmuru kadar
Mevsimlerin insan üzerinde etkisi tartışılmaz. Doğum, çocukluk, gençlik, orta yaş ve ihtiyarlık sanki mevsimlerin sıralanışı gibi. Toprağa ilk düşen tohumun yeşerip filizlenmesi, meyve vermesi, olgunlaşması, sararıp solması, insanoğlunun...
Gazetecilik, çocuk  ve nefret söylemleri 
Çocukların, cinsel taciz ve suç kurbanlarının, travmatik olayların kurbanları ve hayatta kalanların fotoğraflarının veya videolarının çekilmesi ve kullanılması konusunda daha fazla duyarlılık gösterilmelidir.  Çocuklarla ilgili suçlarda...
Çıkar ilişkileri ve ekonomi gazeteciliği 
Gazeteciler iltimas, hediye veya para için bilgi vermeyi öneren kaynaklardan uzak durmalıdır.  Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi avantajın peşinde olamamalıdır.  Gazeteci,...
Gazeteci nasıl tarafsız olmalı
Dünkü yazımda Gazetecinin Meslek Ahlakı kavramı üzerinde durmuş ve doğruluk ilkelerinden söz etmiştim. Birkaç gün bu konuda düşüncelerimi sıralayacağım.  Ancak özellikle hassas konuları ele alırken, haberin güvenilirliğine zarar...
Gazetecilerin etik donanımı
Anadolu'da Eylül aylarında Ahilik haftasının en kapsamlı ve anlamlı bir şekilde kutlandığı illerin içinde Sivas yer alıyor. Gazetecinin meslek etiğine ilişkin yapacağım konuşmalarda ahilik anımsatmasını yapmadan edemem. Çünkü ahilik...
Âşık Şenlik 
Yıl bin sekiz yüz elliyi geçende, ilk bahar yaz aylarını seçende, Sabah namazı dönüşü ebe kadından hasenatlı bir haber alan Kadir ağa oğlu Molla Kadir oğluna Hasan adını verdi. Hasan'ın anası, Zeliha hanım da, okuma yazma bilen,...
Kağızmanlı Hıfzı
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Kağızmanlı Âşık Hıfzı'yı bir panel ve konserle andı. "Şehâdetinin 99. Yılında Kağızmanlı Hıfzı" adlı program, Fatih'te İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Program...
Dobi Ahmet
Çankırı yöresinde Dobi Ahmet olarak tanınan Ahmet Altuner, 1904 yılında Çankırı'nın Şeyhosman mahallesinde doğdu. Bu mahalle, Çankırı'yı fetheden ve beylik merkezi yapan Karatekin'in adıyla anılmaktaydı. Ahmet'in babasının...
Çekiç Ali
Bozlak, "bozlamak" ses vermek, bağırmak anlamına gelmekte. Feryat etmek, haykırmak, deve bağırması gibi bozulamaktan gelen bir sözcük. Anlattığı toplumsal olaya uygun oyarak yiğitleme, güzelleme, Ağıtlama, yanık ve kerem bozlağı gibi pek...
Ümit Kaftancıoğlu
Ümit Kaftancıoğlu 11 Nisan 1980 günü teröre kurban gitmeseydi, şimdi kitaplarının sayısı birkaç kat artacaktı. Kültürümüzün nice kaybolmuş güzelliklerini aydınlığa kavuşacaktı. Kırkbeş yıllık ömrüne sığdırdığı eserleri,...
Safiye Hüseyin Elbi
Her Mart ayının 14'ünde Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü olması gerekir. Ama böyle olmuyor, dersem...
Bülbülün altın kafesi
Bu türküyü ne kadar çok seviyorum, bilmem ki?  İnsan yetmişe merdiven dayamışken, bülbüllerle empati yapmaya kalkışır mı? Karacaoğlan'ın türküsünden söz ediyorum:   "Bülbül havalanmış yüksekten uçar Has bahçe...
Bülbül gülmedi gitti
Düşünülmeden söylenen sözler, yersiz konuşmalar insanın başını derde sokuyor. Değerli makamları değersiz kişilerin aldığını görenler, 'Bülbülün yerini kargalar almış,” derler. Halk ozanlarımız da sevgilinin sesini bülbül...