Ahmet Özdemir
Ahmet Özdemir
Yazarın Makaleleri
Ah Gürün! Vah Gürün!
Yıllar önce Sivas'ın yedi ilçesini kapsayan gezinin sonunda dönerken üzerimdeki yükün arttığını hissetmiştim.   "Önce insan" diyerek, insanı sevmek ve hizmet etmek amacı ile hiçbir etnik ayrımcılık yapmadan, herkesin inancına,...
Hasan Ali Yücel
"Ülkün yürüsün. /  Türklük büyüsün. /  Sen Atatürk'sün /  Ey yüce başkan!"  Bu çocuk şiirinin adı "Atatürk"... Hasan Âli Yücel'in "Sizin İçin" adlı kitabından aldım. O kadar güzel şiirler var ki. İşte...
Ömer Bedrettin Uşaklı
24 Şubat, Ömer Bedrettin Uşaklı'nın ölüm yıldönümü. Günümüze göre, hayatının ortası sayılabilecek, 42 yaşındayken bu dünyadan göçmüş. 73 yıl önce göçmüş. Alın yazılarıyla beni duygulandıran şairlerden biridir Ömer...
Halit Fahri Ozansoy
Geride bıraktığımız Cumartesi günü Basın Müzesi'ndeki Şiir ve Musiki günleri etkinliğinde anacağım şairlerden biri de Halit Fahri Ozansoy'du. Ancak programın yoğunluğu nedeniyle adından söz ettim ama istediğim bilgiyi veremedim....
Âşık Sıtkı Baba Devriyesinin anlamı (2)
"Güruh-u Naci'ye özümü kattım İnsan sıfatından çok geldim gittim Bülbül oldum Firdevs bağında öttüm Bir zamanlar gül için zara düş oldum"  Bu dörtlük bazı kaynaklarda "Ben Adem'den evvel çok geldim gittim / Yağmur olup...
Âşık Sıtkı Baba Devriyesi'nin anlamı (1)
Ali Ekber Çiçek babasından öğrendiğini söylediği Sıtkı Baba'nın "Devriyesi"nin okuduğu güftenin birinci kıtasını yanlış öğrenip, yanlış nakletmiş. "On dört bin yıl gezdim pervanelikte" değil, "On dört yıl dolandım pervanelikte"...
Türküler ve ayak, makam, hava, ağız
Türkü” sözcüğünün, 'Türk” kelimesine Arapça 'î” ilgi ekinin getirilmesiyle, 'Türke özgü” anlamında ortaya çıktığı, daha sonra da halk ağzında 'Türkü” şekline geldiği sanılmaktadır. Türkü, Azeri Türkleri'nde...
Cemreler ve kardelen
Halk takvimine göre, Kasım günleri 100. güne yani miladi takvimde 15 Şubat'a geldiğinde artık kış hükmünü kaybetmeye başlıyor. İnanışa göre, bu tarihten 5 gün sonra ilk cemre düşüyor. 20 Şubat'ta havaya düşen cemrenin soğuk...
Kervan kıran yıldızı
Eski Türkler Utarit yani Merkür'e uğur yıldızı anlamında "Pılek" adını vermişlerdi. Türkler burçları da çok iyi tanırlardı. Koç burcuna "Kuzu" , Boğa burcuna "Ud", İkizler burcuna "Erendir", Akrep burcuna "Kucuk", Arslan Burcuna "Arslan",...
Yetiş kimsesizler kimsesi
 "Kimsesiz hiç kimse yok, var her kimsenin kimsesi / Kimsesiz kaldım medet kıl ey kimsesizler kimsesi" dizelerin Fatih Sultan Mehmet'e yani Avnî'ye ait olduğunu okudum. Ancak doğru olup olmadığını araştıramadım.  Kimsesizliğin...
Gün gelir de beni
Öykülü hepiniz bilirsiniz:  Bir zamanlar üç arkadaş varmış. Aşk, Dostluk, Güven...  Üçü bir arada oldu mu harikaymış her şey. Gün gelmiş Aşk'ın işi çıkmış. Eh. Meslek bu kolay mı? Ama aralarından ayrılmadan önce...
Önce sevgi sonra sevgi
Sevgi, Bir gülücük, bir öpüş, bir alkış. Parlayan bir çift göz, bir damla gözyaşı; Katlanılan naz,,  Saran kol, okşanılan saç Yumuşak, sımsıcak. Gurbet onunla gurbet, özlem, onunla özlem.  Yer çekiminden özgür, tüyden hafif, ...
Sevgililer Günü
Sevgililer gününe  ilişkin türlü söylenceler var. Bunlardan yalnız birini aktarayım: İmparator 2. Claudius, Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmakta zorlanmaları üzerine, tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentine...
Cenap Şehabettin
Cenab Şehabettin'i 13 Şubat 1934'de kaybettik. O, Servet-i Fünun Edebiyatının Tevfik Fikret'den sonra  ikinci adamı olarak tanınmıştı. Gerçekte Cenab, Fikret'ten daha çok kültürlüdür.  Bu konuda Nigar Hanım şöyle...
Bilen Işıktaş ve Şerif Muhiddin Targan
İstanbul Bilgi Üniversitesi, yalnız musiki dünyasına değil bütünüyle kültür ve sanat dünyasına hazine değerinde bir kitap armağan etti. Doç. Dr. Bilen Işıktaş'ın kılı kırk yaran titizliği ve sabırlı çalışasıyla hazırladığı...
Atatürk'e diktatör diyenin ...
"Atatürk'e Diktatör Diyenin ..." Yalçın Toker'in son kitabının adı. Kitabın ikinci başlığı şöyle: "Üttürük türük mü hortlatıldı?" Yalçın Toker, Babıali'de "Ağabey" mertebesine ulaşmış saygın bir gazeteci yazar....
Seyfettin Sucu'yu biliyor musunuz?
Karşımda bir televizyon kanalı. Üç dört türkücü bostan bavulu gibi sıralanmış oturuyorlar. İçlerinde bu sanatın zirvelerine ulaşmış olanlar da var. Tanımadığım birkaç kişi daha var. Kız mı, kadın mı bilmediğim biri hem bir türküyü...
Metin And ve  Çarşı Ressamları 
Metin And'ın Osmanlı Tasvir Sanatları konulu derleme ve çalışmalarının birinci cildi, "Minyatür" başlığıyla Yapı Kredi yayınları arasında çıkmıştı. "Osmanlı Tasvir Sanatları 2: Çarşı Ressamları" kitabını M. Sabri Koz ve...
Şanlıurfa'nın şanlı tarihi
Yurdumuzun işgale uğramış her yerinin kurtuluş destanı var. Ulusumuz vatanın her karış toprağını, bölünmez bir bütün olarak, canından kıymetli bilip, kem gözlerden sakınmış, hoyrat ellerden korumuş.  Erzurum ve Sivas Kongrelerinin...
Sevginin evrensel boyutu
İnsanlığa aydınlık saçan Türk büyüğü Ahmet Yesevi'nin "Sevgi tohumları ekelim ki, sevgi çamurları yetişsin!" öğütünü unutmamak gerekir. Hazreti Muhammed: "Mü'min, geçinen ve kendisiyle iyi geçinilen kimsedir. Sevmeyen ve sevilmeyen...
Sevgiyi keşfetmek
Yirmi dört yıl önceydi. Türk devletleri birer birer bağımsızlığına kavuşuyorlardı. Başta ülkemizde, sonra bütün Türk yurtlarında Simurg ya da Anka kuşları gibi yeniden doğuşun, dirilişin coşkusu dalga dalga yayılıyordu. Hakkını...
Selahattin Pınar
"Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar / Dolanıp kalayım bir an boynunuza hâtıralar / Yeriniz ne, yurdunuz ne benden böyle korkunuz ne / Duyuyorum sesinizi bâzan derin bir kuyudan / Dinliyorum uzakları kalkıp derin bir uykudan / Beni de alın...
Erzurum izlenimlerinden
Tarih. Coğrafya ve kültürün sarmalında çağlar ötesinde günümüze gelen Erzurum'u nasıl özetleyebilirim:  Erzurum'un ilçe ve köyleri ile birlikte nüfusu 760 bini geçiyor. İl merkezinin nüfusu 400 bin civarında. Deniz seviyesinden...
Sedat Veyis Örnek
Sedat Veyis Örnek ile ilgili belki daha öncede verdiğim bilgileri aktarmadan önce bir şiir alıntı yapacağım:  SEDAT VEYİS ÖRNEK ÜSTÜNE I 1949, mavi kar gök dolusu Yine oturmuş lise öğrencisi genç Arka masasında küçük kahvenin Betiği...