Ahmet Özdemir
Ahmet Özdemir
Yazarın Makaleleri
Günümüzde vakıfların eğitim ve sağlık hizmetleri
Dinimiz yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı dini temeli saymıştır. Osmanlılar zamanında olduğu gibi Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da etkinliğini aynı ölçüde sürdürmüştür. 5 Haziran 1935'te çıkan bir kanunla "Vakıflar...
Dünden bugüne vakıflar
Beylikler zamanında başlayan, devletin siyasî ve malî gücünün artması ile paralel gelişen vakıfların ilk kuruluşu, Orhan Gazi zamanında olmuştu. İznik'te ilk Osmanlı medresesini kurarken onun idaresi için yeterli geliri temin edecek...
Hizmet abidesi vakıflar
Dünkü yazımda Vakıflar haftasından söz etmiştim. Vakıflarla ilgili bir birinden güzel özlü sözler var: Vakıflar; en güzel bir sosyal hizmet tesisidir. Vakfa saygı, tarihe saygıdır. Vakıf; iman, sevgi ve manevi olgunluğun mahsulüdür. Vakıf;...
Vakıflar eserleri millet mührü
 Vakıflar haftası daha önce 3-9 Aralık tarihleri arasında kutlanıyordu.2001 yılından beri Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaya başladı.  'Ömrün yerine ömrümü sarf etsem / Vadesi çabucak dolmasın diye. / Gözlerimi...
Türk basınında Cemil Meriç
13 Haziran, büyük Türk düşünürü aydını Cemil Meriç'in ölümünün otuzikinci yıl dönümü.  Ne yazık ki Cemil Meriç'i birçoklarımız "İslamcı" la da "Ülkücü" etiketler altında tanımakta. Oysa Cemil Meriç, konulmak...
Hıdırellez Bayramı
Dünkü yazımda Hıdırellez geleneğinden söz ettim. Aynı konuyu değişik bakış açılarıyla yansıtmaya çalışacağım. Hatırlayanlar olacaktır. Gerek yılbaşını, gerek nevruzu anlatan yazılarımda kısa da olsa takvim folkloruna ilişkin...
Hıdırellez geleneği 
Şehirlerimizde güzel ve anlamlı Hıdırellez geleneğimiz unutulmaya yüz tutmakta. Kasaba ve köylerde hıdrellez gününden önce evler baştan başa temizlenmekte. Temiz olmayan evlere Hızır'ın uğramayacağı düşünülmekte.  Hıdrellez...
Orhan Çimen ve 'Bu Son Fasıldır'
Günümüz şairlerinden Orhan Çimen'in son şiirleri 'Bu Son Fasıldır” adıyla kitap halinde yayınlandı. Şairin daha önce Sen, Rüya, Siyah Lale, Sır ve Yediveren Gül adlı şiir kitapları yayınlanmıştı.  'Bu Son Fasıldır”...
Aspava Hayat
Birkaç günden beri okuduğum bir kitaptan söz edeceğim: "Aspava Hayat".  Günümüz şiir dünyası ile ilgilenenler Ümit Öztürk'ü bilecektir. Aspava Hayat, Ümit Öztürk'ün son şiir kitabının adı.  Önce size bir manzara...
Herfene ve maniler
Kuşkusuz manilerin doğup gelişmesinde en büyük etken sevgidir. Diyebiliriz ki, bir yandan seven insanın psikolojisi, bir yanda sevdalılar arasına yasaklar koyan töreler, manilerin doğmasını, gelişmesini ve yayılmasına neden olmuştur.. Mani...
Avşar Elleri 
Avşarlar, Anadolu Türkmenleri içerisinde 200 yıllık bir direniş sonucunda iskâna boyun eğmişti.  Fakat devlet tarafından aşiret ismiyle anılan köy ve mahalle kurmaları yasaklanmıştı. Bunun en büyük amacı ise, göçerliklerini, yani...
Dünden bugüne Batı Trakya
Batı Trakya bugün sınırlarımızın dışında. Bu durum, ilgisiz kalmamıza gerekçe olmalı mı? Türk Ocağı İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram: 'İstesek de, istemesek de hem hatıralarımızı canlı tutan dindaşlarımıza, hem de...
Arif Sami Toker
Hiç kuşku yok ki müziğimize unutulmaz eserler kazandıran bestekarlarımızdan biri Arif Sami Toker'di. Değeri bilinmedi. Zorluklar içinde yaşarken hakkı teslim edilmeyen bir sanatçıydı. 20. ölüm yıldönümünde anmak istedim. Yoksul bir...
Ey şair, sen kimsin?
Zaman zaman şiir ve şair üzerine yazılar yazıyorum. Türk milleti şair millettir, çobanından padişahına kadar, deriz. Örnekler veririz: Özlem duyguları altında ezilen çobanın, karşı dağa bakarak "Dağlar siz ne dağlarsız / Kardan kemer...
Senden ayrıl, sana kaç 
Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu; 13.yüzyılda, Hacı Bektaş Veli'nin  "Nefsine ağır geleni kimseye uygulamayınız", "Eline, beline, diline sahip ol", "Yetmiş iki milleti bir gör" anlayışı ile yoğuruldu.  Hacı...
Geleceğimiz çocuklar
Önceki gün yazdığım gibi, yarının insanı, yurt ve geleceğin güveni, ana ve babanınher şeyi, tek amaç ve varlığı, hayatımızın en güzel eseri, doğanın yaşayan anıtı, ümidimiz, onurumuz, büyüyen direncimiz, sevgimizin, sevdiğimizin...
Ulusal egemenlik ve çocuk
23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Büyük önderimiz Mustafa Kemal, Meclis Başkanlığına seçildi. Türk ulusunun tarihinde yeni bir dönem başladı. O gün için henüz adı konmamakla birlikte, Cumhuriyet kurulmuş, yüce...
Atatürk  ve çocuk 
Çocuklar, yarının insanı, yurt ve geleceğin güveni, ana ve babanın her şeyi, tek amaç ve varlığı, hayatımızın en güzel eseri, doğanın yaşayan anıtı, ümidimiz, onurumuz, büyüyen direncimiz, sevgimizin, sevdiğimizin bağı, aile ocağımızın...
Atatürk ve milliyet
Amerikalı Birleşik Devletleri'nden antropologlar A.L.Kroeber ve Clyde Kluckhohn Kültür Kavramlarına ve Tanımlarına Eleştirel Bir Bakış adlı çalışmalarında kültürün 164 farklı tanımını yapmışlar. Atatürk'ün anlatımıyla...
Nisan yağmuru kadar
Mevsimlerin insan üzerinde etkisi tartışılmaz. Doğum, çocukluk, gençlik, orta yaş ve ihtiyarlık sanki mevsimlerin sıralanışı gibi. Toprağa ilk düşen tohumun yeşerip filizlenmesi, meyve vermesi, olgunlaşması, sararıp solması, insanoğlunun...
Gazetecilik, çocuk  ve nefret söylemleri 
Çocukların, cinsel taciz ve suç kurbanlarının, travmatik olayların kurbanları ve hayatta kalanların fotoğraflarının veya videolarının çekilmesi ve kullanılması konusunda daha fazla duyarlılık gösterilmelidir.  Çocuklarla ilgili suçlarda...
Çıkar ilişkileri ve ekonomi gazeteciliği 
Gazeteciler iltimas, hediye veya para için bilgi vermeyi öneren kaynaklardan uzak durmalıdır.  Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi avantajın peşinde olamamalıdır.  Gazeteci,...
Gazeteci nasıl tarafsız olmalı
Dünkü yazımda Gazetecinin Meslek Ahlakı kavramı üzerinde durmuş ve doğruluk ilkelerinden söz etmiştim. Birkaç gün bu konuda düşüncelerimi sıralayacağım.  Ancak özellikle hassas konuları ele alırken, haberin güvenilirliğine zarar...
Gazetecilerin etik donanımı
Anadolu'da Eylül aylarında Ahilik haftasının en kapsamlı ve anlamlı bir şekilde kutlandığı illerin içinde Sivas yer alıyor. Gazetecinin meslek etiğine ilişkin yapacağım konuşmalarda ahilik anımsatmasını yapmadan edemem. Çünkü ahilik...