Ahmet Özdemir
Ahmet Özdemir
Yazarın Makaleleri
Tıp Bayramı ya da Doktorlar Günü
Gün geçmiyor ki, başta doktorlar olmak üzere bir sağlık çalışanını saldırıya uğramamış olsun. Kınama nutukları atılmasın, demeçleri verilmesin. Sağlık çalışanlarına koruyucu yasal tedbirlerin alınacağına ilişkin siyasi vaatler...
Atatürk ve kadınlarımız 
Bugün yakın tarihimize geleceğiz. Yüce Ata'mızın düşüncelerine yer vereceğiz. Anadolu'nun düşmana karşı şahlanışında, Türk kadını, erkeği ile omuz omuzadır. Türk kadınının hayatını hiçe sayarak vatanı uğrunda yaptığı...
İşte Türk kadını bu!
Yaylalarında, gırcı gırcı karların erimeye, burcu burcu bahar kokularının filizlenmeye durduğu 12 Mart'ın, Erzurumlunun yüreğinde ayrı bir yeri var. Yu Kurtuluş Savaşı verdiğimiz günlerde kadınlarımızın kahramanlıkları. Birkaç...
Nene Hatun Aziziye Tabyaları’nda
Erzurumlunun; 'Zulmün kara güllesiyle, topu önünde, / İmandan fukara olan eğilir. / Bir karış toprağın öz kıymetini / Toprağa kanını döken bilir” diyerek kurtuluşa ulaştığı gününün öyküsünü gelecek hafta yazacağım, Bugün...
Her gün kadınların
Şimdi, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, Afganistan ve pek çok yerdeki kadınların durumunu, içler acısı tablolarla sergileyebiliriz.  Bir yandan bombalarla mücadele ederken, bir yandan tecavüze uğrayarak savaşta en büyük bedeli ödediklerini...
Bizim kadınlarımız!...
Dün kaldığımız yerden devam edelim: Gerçek olan şu: Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Geri kalmışlıktan, ezilmişlikten, acizlikten söz edeceksek, bu kadınlarımızın alın yazısı değil, bütünüyle toplumumuzundur. Çünkü...
Şakanın altındaki gerçekte kadınımız 
Dünkü yazımda dış perspektiften "Dünya Kadınlar Günü"nün geçmişinden söz etmiş ve iki alıntı şiir serpiştirmiştim. Bugün de  yazıma şiirle başlayayım. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinin adı: Ölümü Hatırlatan Kadın"...
Kadınlar Günü 
Birkaç gün analarımız, bacılarımız, kadınlarımız hakkında yazacağım. Ama önce dışarıdan başlayıp Dünya Kadınlar gününün tarihinden söz edeyim. Sonraki günlerde özümüze ve her günümüzü adayacağımız bizim kadınlarımıza...
Davut Sulari
Davut Sulari 1925 yılında Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin Karahüseyin köyünden çıktı. Daha Küçük yaşlarda saza, söze koşulmak arzusu duydu. Duydu ya, âşıklıkta yol var erkân var. Bir defa ustalardan usta bir aşık bulup el etek...
Geçen yıl kaybettiğimiz iki ozanı anarken
Geçen yıl mart ayının başında üçüncü cemrenin toprağa düştüğü gün, Âşık İsmeti düştü toprağa. Benzetmişti kendini bir kuru yaprağa: 'Kendimi benzettim kuru yaprağa / Rüzaarlar estikçe düşerim anam / Böylece girmeden kara...
Yunus'a ilişkin söyleşiler 2
Halkla bütünleşen Yunus, Sakarya kıyılarında, Sivrihisar'ın Sarı köy'ünde oturur köylü. O yıllarda yağmur yağmaz, ekin olmaz. Yunus tohumsuz kalır. Eşeğine dağdan alıç, ahlat, meyve yükler, buna karşılık biraz tohumluk buğday...
Yunus'a ilişkin söyleşiler 1
Yunusla ilgili bilinmeyenler, bilinenlerden çok. Öncelikle Yunus nerede, ne zaman doğmuş, ne zaman ölmüş. Bu açık seçik bilinmiyor. Ancak, çeşitli kayıtların yorumlanması ve bazı yörelerin içten ve kararlı sahiplenmesi ile kimi varsayımlar,...
Kars'ta Çobanoğlu Kahvesinde Aşık Karşılaşmaları
Henüz mürekkebi kurumamış bir kitaptan söz edeceğim: "Kars'ta Çobanoğlu Kahvehanesi'nde Âşık Karşılaşmaları Âşıklık Geleneğinin Şamanizm ve Sufizmle Olan Tarihsel Bağları" adını taşıyor. Yapı Kredi Yayınları tarafından...
Müziğin izinde üç kardeş şehir 
Elime aldığım kitapta değer verdiğim dört gönül dostunun ortak imzasını gördüm, mutlu oldum. Sonra kitabın içeriğine bakınca mutluluğum ziyadelere ulaştı.   "Müziğin İzinde Üç Kardeş Şehir (Harput/Elâzığ-Şanlıurfa-Kerkük"...
Fasl-ı Hâzan ve Çiğdem Aydın 
Cenap Şehabettin Elhân-ı Hazân'de sonbahar musikisini anlatırken, "Hâl-i bî-reng-i ihtizârında / Sonbahârın bu solgun elvâhı / Ra'şe-dâr etti kalb-i eşbâhı / Kuru yaprakların kenârında!" diyor. Kaybolan bir mutluluk arayışını...
Ahmet Kutsi Tecer
Ahmet Kutsi Tecer'in babası aslen Erzincan Kemaliyeli olan Abdurrahman Bey, 1895'de Beyrut'a bağlı Kudüs Duyun-ı Umumiyesi müdürüydü. Ahmet Kutsi Tecer, Kudüs'te 4 Eylül 1901'de doğdu. Bir Türk şehri olan Kudüs'te...
Cemile Cevher'i saygı ve rahmetle anıyoruz
Bugün,  yurdun dört bir yanından, ama özellikle Karadeniz yöresinden onlarca türküyü repertuarımıza kazandıran bir türkü sevdalısı Cemile Cevher'den söz edeceğim.  Trabzon, tarihi İpek Yolu üzerinde, Ülkemizin Doğu Karadeniz...
Ah Gürün! Vah Gürün!
Yıllar önce Sivas'ın yedi ilçesini kapsayan gezinin sonunda dönerken üzerimdeki yükün arttığını hissetmiştim.   "Önce insan" diyerek, insanı sevmek ve hizmet etmek amacı ile hiçbir etnik ayrımcılık yapmadan, herkesin inancına,...
Hasan Ali Yücel
"Ülkün yürüsün. /  Türklük büyüsün. /  Sen Atatürk'sün /  Ey yüce başkan!"  Bu çocuk şiirinin adı "Atatürk"... Hasan Âli Yücel'in "Sizin İçin" adlı kitabından aldım. O kadar güzel şiirler var ki. İşte...
Ömer Bedrettin Uşaklı
24 Şubat, Ömer Bedrettin Uşaklı'nın ölüm yıldönümü. Günümüze göre, hayatının ortası sayılabilecek, 42 yaşındayken bu dünyadan göçmüş. 73 yıl önce göçmüş. Alın yazılarıyla beni duygulandıran şairlerden biridir Ömer...
Halit Fahri Ozansoy
Geride bıraktığımız Cumartesi günü Basın Müzesi'ndeki Şiir ve Musiki günleri etkinliğinde anacağım şairlerden biri de Halit Fahri Ozansoy'du. Ancak programın yoğunluğu nedeniyle adından söz ettim ama istediğim bilgiyi veremedim....
Âşık Sıtkı Baba Devriyesinin anlamı (2)
"Güruh-u Naci'ye özümü kattım İnsan sıfatından çok geldim gittim Bülbül oldum Firdevs bağında öttüm Bir zamanlar gül için zara düş oldum"  Bu dörtlük bazı kaynaklarda "Ben Adem'den evvel çok geldim gittim / Yağmur olup...
Âşık Sıtkı Baba Devriyesi'nin anlamı (1)
Ali Ekber Çiçek babasından öğrendiğini söylediği Sıtkı Baba'nın "Devriyesi"nin okuduğu güftenin birinci kıtasını yanlış öğrenip, yanlış nakletmiş. "On dört bin yıl gezdim pervanelikte" değil, "On dört yıl dolandım pervanelikte"...
Türküler ve ayak, makam, hava, ağız
Türkü” sözcüğünün, 'Türk” kelimesine Arapça 'î” ilgi ekinin getirilmesiyle, 'Türke özgü” anlamında ortaya çıktığı, daha sonra da halk ağzında 'Türkü” şekline geldiği sanılmaktadır. Türkü, Azeri Türkleri'nde...