Ahmet Özdemir
Ahmet Özdemir
Yazarın Makaleleri
Bu savaşa niçin girdik? 
Balkanlar elden çıkmıştı. Burası devletin kalbi gibiydi. Osmanlı artık, yaşlı ve hastaydı. Yaşlı ve hasta adam, Balkanların acısını çıkartmalıydı. Enver Paşa'ya göre, kaybettiği toprakları bu savaşta geri alabilirdi. Askeri...
Sarıkamış'a giden yol  
Atalarımız "Bir musibet bin nasihatten iyidir" demişler. Musibetten gerekli pay alınırsa bu söz doğrudur. Alınmazsa tarih tekerrür eder. Türk Tarihi'nin altın sayfalarının arasında paslı, puslu olanlar da vardır. Sarıkamış Harekatı,...
Bindik internete gidiyoruz kıyamate 
İnternet medyasının "Erişim sağlayıcılar", "İçerik sağlayıcılar" ve "Kullanıcılar"  olmak üzere üç unsuru var.  Hepsini denetim altına alma veya cezalandırma teknik olarak sorunlu. Önümüzdeki yıllarda rotamız üzerinde neler...
Gazeteciliğin göbeği internete mi bağlandı? 
İnterneti olumlu yönüyle bir bilgisayar ağının ötesinde insanları ve insanlığın düşünce ve kültür ürünlerini kapsayan bir ağ olarak düşünebiliriz.  Şu anda 1,5 milyara yakın kimse internet üzerinde bulunuyor.  600 milyona...
Zaralı Halil
1906. Anadolu'da yoksunluk ve yoksulluğun kol gezdiği yıllardan biri. Zara'da İbrahim ile Gülsüm çiftinin bir çocukları doğar. Adını  "Halil" koyarlar.  Daha önceki erkek çocukları yaşamadığı için Gülsüm kadın zayıf...
Huzur evinde bir hayat!
Faruk Nafiz, Ankara Lisesi'nde coğrafya öğretmenliği yapan Aziziye Hanım'la ani bir evlilik yaptı. Yıl 1931'di. Bir zamanlar;  "Yalnız kalmaktansa Nihal'imden uzakta Kalsam diyorum, dar-ü diyarımdan uzakta"  diyen şairin...
Faruk Nafiz ve Şufuke Nihal
Edebiyat çevrelerinde Faruk Nafiz'in adı anılınca,  kadın şairlerimizden Şükûfe Nihal anımsanır. Şükûfe Nihal adı geçince de Faruk Nafiz anılır ve bir duygu iklimi oluşur. Kimdir Şükûfe Nihal? Bir cümlelik yanıtı: "Hep ideal...
Ziya Gökalp
Ziya Gökalp, 25 Ekim 1924 de İstanbul'da öldü. Bir yanda küreselleşme adıyla anılan  iki kutbun çekimine girerken, diğer yanda, milli hayat mı yoksa ümmet hayatımı yaşayacağımızın tartışıldığı günümüzde; Ziya Gökalp'in...
Gazetecilik eğitimi ve istihdam 
Gazetecilik eğitimi ilk defa 1908 yılında ABD'de Missouri Üniversitesi'nde başladı. 20. yüzyılın ortalarında, ABD'de profesyonel düzeyde eğitim veren gazetecilik okulu sayısı 100'e ulaştı.  Osmanlılar döneminde gazetecilik...
Orhan Şaik Gökyay 
1972 yılında Kültür Bakanlığı Anıtkabir Senaryosu yarışması açmıştı. Yüzün üzerinde başvuru yapılmıştı. Ancak hiç biri değerli görülmemişti. Sonra böyle bir senaryoyu yazması Orhan Şaik Gökyay'dan istenmiş ve iki aylık...
Bu da geçer ya hû!
Diyordum ki: "Ne kuyruk salladım, ne de eğildim. / Buldum değerimi değer bilenden. / Kimince bir borsa gibi sevildim; / Düştüğümde onlar kurtuldu benden. // ....... // Boş bir çaba, takıntı mı bendeki?/ Elbet bu da geçer, geçmeyen ne ki? /...
Şanlıurfa'nın  şanlı direnişi 
Yurdumuzun işgale uğramış her yerinin kurtuluş destanı var. Ulusumuz vatanın her karış toprağını, bölünmez bir bütün olarak, canından kıymetli bilip, kem gözlerden sakınmış, hoyrat ellerden korumuş.  Erzurum ve Sivas Kongrelerinin...
Nefs-i Emmâre Mevlana  ve Necip Fazıl 
Zeki Ömer Defne'yı 2 Aralık 1992'de kaybetmiştik.  8 Aralık'ta yapacağım "Yadımıza Düşenler" programda anlatacağım şairler arasında o da bulunuyor. Program metnini hazırlarken, kendi sesinden okuduğu bir şiirini buldum....
Yine bir Gülnihal 
Hamamizade İsmail Dede Efendi. 9 Ocak 1778 İstanbul'da doğdu. Mevlevi olduğu için "İsmail Dede" "Dede Efendi", babası hamam işletmecisi olduğu için, "Hamâmîzâde" diye tanındı. Padişahın takdirini kazandı.  Sarayda haftada iki defa...
Bu da Karadenizli  Fitnat Hanım 
Gelelim Zübeyde Fitnat Hanım'ın ölümünde altmış iki yıl sonra doğan Karadenizli Fitnat Hanıma. Niçen Karadenizli Fitnat Hanım diyorum. Yıllardan beri Trabzon'la Ordu illeri Fitnat hanımı paylaşamıyorlar. Trabzonlular diyor ki,...
Fitnat Hanım fıkraları 
1780 yılında ölen Fitnat Hanım'ı şiirleri kadar ölümsüz kılan onun hazırcevaplığı, nükteleri ve halkımızın ona yakıştırdığı fıkralar olsa gerekir.  Bir gün kocasının canı kahve çekince, Fitnat Hanım'dan ister....
Fitnat Hanım
Divan Edebiyatımızda iki Fitnat hanım var. İkisinin arasında yüz yılı aşkın bir zaman aralığı var. Büyük olanı, asıl adının Zübeyde olması nedeniyle "Zübeyde Fitnat" olarak da anılıyor. Yaşı küçük olanına ben "Karadenizli Fitnat"...
Nihal Atsız ve Şiir 
Hüseyin Nihal Atsız, romanları, incelemeleri, makaleleri ile olduğu gibi şiirleriyle de edebiyatımıza hizmet etti. Şiirleri ilk defa 1946 yılında "Yolların Sonu" adlı kitabında toplanmıştı. Yeni şiirlerin eklenmesiyle bu kitap 1963 yılında...
Abdal müziği ve Çekiç Ali 
Düşününüz, gurbete, eşinizden, çocuklarınızdan, ananızdan, babanızdan, köyünüzden çok uzaklarda bir bayram yaşamaktasınız. Çekiç Ali'nin sesi, yüreğinize işlemekte ve gözlerinizden pıtır pıtır yaşlar düşmekte:   ...
Öğretmen aydınlık demek 
1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı kanunla, Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kabul edilmişti. 24 Kasım 1928 tarihinde açılan, Millet Mektepleri'nde, yaşlı, genç, çocuk, kadın... herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmişti....
Vakıflar 
Kim ne derse desin, insanımız, yeniliklere ayak uydurmasını bilmiştir. Maddi ve manevî çevresini güzelleştirmek, geliştirmek için çaba içerisinde olmuştur. Bu çabaların doğurduğu en köklü kuruluş, vakıflardır. Osmanlı'nın yükselme...
Anadolu Anadolu Anadolu 
 1071' de Malazgirt Zaferi ile Anadolu' nun kapısı Müslüman Türk'e açılmıştı. Açılan bu kapıdan kırk akıncı yiğidiyle Sultan Alparslan'ın akıncı beyi Efruz Bey doğudan batıya doğru gelmekteydi. Yolda yaşlı...
Yörük ve çadır 
Dünkü yazımda Yörükler hakkında geçmişten bugüne genel bilgiler verdim. Bugün Yörük yayla ve oba çadırlarının özelliklerinden söz etmeye çalışacağım:  Anadolu' da Yörükler üç türlü çadır kullanırlar.  Bunlardan...
Yörüklerin kökeni 
Yörük nedir? Bu sorunun kısa yanıtı şöyle:  Yörük; Yürümek fiilinden yapılma, Anadolu' ya gelip yurt tutan göçebe Oğuz boylarını (Türkmenleri) ifade eden bir kelimedir. Yörüklüğün tarihçesini araştırdığımız zaman, ilginç...