Ahmet Özdemir
Ahmet Özdemir
Yazarın Makaleleri
Hani benim çocukluğum? 
Çocuklar, yarının insanı, yurt ve geleceğin güveni, ana ve babanın her şeyi, tek amaç ve varlığı, hayatımızın en güzel eseri, doğanın yaşayan anıtı, ümidimiz, onurumuz, büyüyen direncimiz, sevgimizin, sevdiğimizin bağı, aile ocağımızın...
23 Nisan'a doğru  
23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Büyük önderimiz Mustafa Kemal, Meclis Başkanlığına seçildi.  Türk ulusunun tarihinde yeni bir dönem başladı. O gün için henüz adı konmamakla birlikte, Cumhuriyet kurulmuş,...
Baki kalan bu kubbede 
418 yıl geriye gidip, Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden Baki'den söz edeceğim. Bahar mevsiminin başlarında önce bir sonbahar gazelini sunayım,  Nam u nişane kalmadı fasl-ı bahardan  Düştü çemende berg-i diraht itibârdan...
Dostum dostum 
Önce Pir Sultan Abdal'dan bir dörtlük sunayım:  "Pir Sultan Abdalım gülüm dermişler oy Bu şirin canıma nasıl gıymışlar oy.. İster isen dünya malın vermişler oy.. Sensiz dünya malı neylerim dostum" İki dörtlük de Âşık Veysel'in...
Oynarız ağlanacak halimize
Çoğu zaman Tevfik Fikret'i de anımsayarak "Güleriz ağlanacak halimize" deriz. Yalnız gülsek iyi. Çoğu gülümsemenin arkasında bin bir acı vardır. Nice ağlanacak duruma zil takıp dokuza sekiz şıkır şıkır oynayan bir toplum olduk. ...
Nisan yağmuru 
Mevsimlerin insan üzerinde etkisi tartışılmaz. Doğum, çocukluk, gençlik, orta yaş ve ihtiyarlık sanki mevsimlerin sıralanışı gibi. Toprağa ilk düşen tohumun yeşerip filizlenmesi, meyve vermesi, olgunlaşması, sararıp solması, insanoğlunun...
Bahar of bahar!
"Bahar denilince, Orhan Veli'yi anmamak ve 'Beni bu güzel havalar mahvetti' dememek mümkün mü? O da gelecek yazımıza" demiştim. Anlatıyı "Pehlivan Tefrikası"na dönüştürmenin, ya da baharın astroloji alanındaki değişimlerinden...
Erguvandın, kayboldun  dile gelişlerde
Hoş geldin erguvan. Bahçelerimizi, parklarımızı, Boğaz'ın o güzel yamaçlarını ne güzel süsledin. Biliyorum baharı müjdelemedeki aceleciğin gibi, yerini başka güzelliklere bırakarak çabucak gözler önünden uzaklaşacaksın. Bu halinde...
Bir Dal Erguvan
Her yıldan çok özledik bir bahar melteminin yüzümüze esişini. Nedim'in şiiri, üç yüzyıl sonra, Arif Sami Toker'in nağmelerine bürünsün ve  müjdeler getirsin diye bekledik durduk: "Erişti nevbahar eyyamı açıldı gül-ü...
Kardelenler
Eskiden baharın müjdesi kardelenlerdi.  Kardelenler, aşkın, dirilişin ilk ışığı. Baharın ilk ulağı, ilk muştu, yüreklere ilk aşı, duygunun yamaçlarına vuran ilk çise... Şu karlı, buzlu sarp ve yüksek tepelerde açan, ışığa,...
Samanoğlu'nun Şiiri
Tarih şuuru içinde gelişen, büyüyen kültür duyarlılığı, geleneğe bağlı  örnek bir hayat düzeni ve sanata yıkıcı olarak değil, yapıcı olarak duyulan saygı.  Büyük sanat denizine bir katre olarak katılabilme arzusu... Şiirinde...
Samanoğlu ve Hisar
Gültekin Sâmanoğlu Hisar dergisinin kurucuları ve mimarları arasında yer aldı. 1950 sonrası şiir ve yazılarını Hisar dergisinde yayınlamaya başladı.  Hisar'ın çıkmadığı dönemde ve kapandıktan sonra. Türk Edebiyatı, Türk...
Gültekin Samanoğlu
Anadolu'nun bağrında, bir hasat sonu filiz veren büyük çocuk, dal budak saldı. Meyve verdi, dertlere derman oldu. Sanatın gül dikenli yollarında, sevgisini, saygısını, hoşgörüsünü, vefa duygularını, gönül coşkusunu hiç kaybetmedi....
Nurettin Çamlıdağ
Nurettin Çamlıdağ,  1922 yılında İstanbul Ortaköy'de doğdu. Ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin bitirdi.  Annesinin sesi çok güzeldi. Halası udi ve piyanistti. Onların etkisiyle çocuk...
Dağlar siz ne dağlarsınız
Türk halk şiirinde gurbet, hasret ve sıla şiirleri, turnalar ve dağlarla bütünlük gösterir. Bir atasözümüz "Gurbette taşa yaslanmayan evindeki halının kıymetini bilemez." diyor. Bir başkası "Gurbet adamı terbiye eder" derken bir diğeri...
Dağlar dağlar
Anadolu halkının inanışında topraklan üzerinde adı ve yeri belli olan dağların dışında, masal dünyasına yerleştirilen Kaf Dağı vardır ki, devlerin, perilerin durağı orası... Süleyman Peygamberi anıtlaştıran efsaneler bu dağda geçer....
Göç eyledi Avşar illeri 
Avşarlar, Anadolu Türkmenleri içerisinde 200 yıllık bir direniş sonucunda iskâna boyun eğmişti.  Fakat devlet tarafından aşiret ismiyle anılan köy ve mahalle kurmaları yasaklanmıştı. Bunun en büyük amacı ise, göçerliklerini, yani...
Bülbül 
Takvimlerde nisanın ilk haftası "Bülbüllerin ötme zamanı" diye yazılıdır. "Seherde ağlayan bülbül / Sen ağlama ben ağlayım" diyen Âşık Veysel'in yanık ve titrek sesini duyar gibiyim: "Ötme bülbül ötme bülbül/ Derdi derde katma...
Kemal Altınkaya ve Rumeli     
Rumeli türküleri, beş yüzyılı aşkın Rumeli-Türk yaşantısının özeti gibi... Rumeli, Anadolu'nun hep serhaddı, sınır boyları oldu.  Bu nedenle Rumeli türkülerinin büyük bölümünü, "Serhat Türküleri"; bir başka anlatımla...
Antep nasıl gazi oldu? 
Ne işgal, ne kurtuluş yıldönümü ama, bu günlerde Gaziantep'in kurutuluş öyküleri dillendirilmeye başladı. Bu kervana ben de katılmak istedim.  1 Ağustos 1920'de Gaziantep ikinci kez kuşatıldı.. Fransızlar, 7 piyade taburu,...
Şakanın kataloğu olur mu?
Ah keşke hiç bir cepheden şehit, yaralı haberleri gelmese, ülkemiz barış ve huzur içinde olsa siyasilerin kavgalarının stresi bizi vurup ezim ezim ezmese.  Biraz tebessüm yaratabilmek için 1 ve 2 Nisanda yaptığımız gibi şakalardan söz...
Ah keşke neşe dolsa insan!   
Dünkü yazımın başlığını "Bugün 1 Nisan Neşe Doluyor İnsan" koymuştum. Merak edip 1 Nisan gününe ilişkin kaynaklara göz gezdirdim. Öğrendiklerimi bir takım Nisan şakalarıyla allayıp pullayıp iki gündür okuyuculara sunuyorum. Bu arada...
Bugün 1 Nisan / Neşe doluyor insan
Bugün 1 Nisan şakalarından söz edeceğim. Varsın kökeni bizden olmasın. "Bir tatlı tebessüm" bırakacaksa, kapımız da vuslatımız da açık olsun. "Bugün 1 Nisan / Neşe doluyor insan" diyelim.  1 Nisan'ın nasıl ortaya çıktığına...
Gönül Dostu Olmak
Türk sanat müziği repertuarında gönülle ilgili şarkıların sayısının bini geçtiğini biliyor musunuz. "Kalb"in, "yürek"in, "dil"in gönülle özdeşleştiği şarkıları türküleri sıralayacak olursak sanırım sayıları iki bini geçer....