Ahmet Özdemir
Ahmet Özdemir
Yazarın Makaleleri
Bu ninniler, başka ninniler
Toplum olarak bizi uyutanlara iyi ninni söylediklerini  deriz. Onların ninnilerine bizim gereksinimimiz yok ama, çocuklarımız annelerinin mırıldanacağı ninnilere aç büyüyorlar.   İnsanlar ninnilerle şiiri ve musikiyi tanırlar. Ölüm...
Nigar Hanım’a ilişkin bir çalışma
Dün Nigar Hanımla ilgili ciddi bir çalışmadan söz edeceğimi yazmıştım. Şair Nigar Hanım'ın hayatı ve eserleri hakkında kapsamlı bir araştırmayı, Karadeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden prof. Dr. Nazan Bekiroğlu...
Nigar Hanım’ın Günlüğü
Dünkü yazımda Nigâr Hanım'ın eşi İhsan Bey kumara düşkünlüğünden ve ömrünü aktris sevgililerle  ve kumar salonlarında geçirdiğinden söz etmiştim.   Dönemin  en etkileyici kadınlarından biri olan Şair Nigâr...
Nigar Hanım
Ruşen Eşref "Hanımefendi" diyor: "Bir zamanlar, hani şu 'piyade' denilen hafif çifte kayığınızla akşamları Göksu'ya çıktığınız vakitler şiirleriniz, bil­hassa hanım okuyucularınız tarafından derin bir hayranlıkla okunurmuş...
Hıyarın kusuru
Bir yandan hıyarı küçümseyen, bir yandan hıyarı seven bir milletiz. Küçümsüyoruz kızdığımız birine kabak, domates, patlıcan demiyor da 'hıyar” diyoruz. 'Hıyar herif, ulan hıyarlık etme!” diye bağırıyoruz. Zor durumda...
Bunun adı hıyar hıyar!
Dünkü yazımda on parmağında on değil on üç marifeti olan bir yiyeceğin yararyarını sıralamış ve bunun ne olduğunu bana bildirenlere sinema bileti alacağımı yazmıştım. Kimse doğrusunu bilemedi. Ona en çok limon ve muz diyenler oldu....
Size bir soru?
İnsanoğlu gerçekten garip. Ciğeri beş para etmez birine ilahi nitelikler yakıştırıp göklere çıkarır. Hiç yararı olmayan bir nesneyi ne yapacağını şaşırır. Evinin vücudunun en nadide köşesine saklar, böbürlene böbürlene teşhir...
El elden üstün
 "Gördüğünü ört, görmediğini söyleme" derler. "Kibir"den büyüklenmekten söz edeyim istedim. Atalar, "el elden üstündür",  "akıl akıldan üstündür" demişler.. Ortak deneyimlerinden, ortak aklın yüzyıllar boyu kazanımlarından...
Cevdet Kudret Solok
Önce size bir şiir sunayım: "Bir küçük, bir küçücük evim olsa; İçinde bir küçük, bir küçücük halım olsa; Bütün bunlar benim öz malım olsa. Masam, mürekkebim, etajerim, Penceresinde benim perdelerim, Etajerinde kitaplarım olsa. Bir...
Namdar Rahmi Karatay
Namdar Rahmi Karatay, bir kısım insanları eşeklerle özdeşleştirmiş. Bu tutum eşeklerin ağırına gider mi gitmez mi hiç düşünmemiş bile: "İnsanların kimisi uyuz köpek gibidir, Kimisi ayı gibi, kimi eşek gibidir, Tilkiye doğru olmak, hakka...
Muzaffer Buyrukçu
Muzaffer Buyrukçu sessizce ayrıldı aramızdan. Yunus'un dediği gibi garibin ölümü dört gün sonra, kokudan komşularının dayanamaması üzerine fark edildi. Muzaffer Buyrukçu'nun ölümü bir yazarın dediği gibi 'dostluğun ölümü”ydü. ...
Deniz sarhoşları
Ömer Bedrettin Uşaklı 1904'de Uşak'ta doğdu. İlk öğrenimini Uşak'ta, orta öğrenimini Sivas'ta tamamlayıp, 1927'de Mülkiye Mektebi'ni bitirip idari hayata atıldı. Mudanya kaymakam muavinliğine atandı. Daha sonra...
Hayali Küçük Ali kimdir?
Geleneksel Karagöz oyunlarının büyükbir bölümünü Milli Kütüphanemize ve Kültür Bakanlığı arşivlerine kazandıran Hayali Küçük Ali, 1886 (1302)'da İstanbul'da doğdumuş, 1974 yılı Aralık ayının 7 sinde Ankara'da ölmüştür....
Karagöz ve özgürlük
Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin bile siyasal sataşmalar sınırlıyken, sultan buyruğu ile yönetilen Osmanlı'da Karagöz denetimsiz, başıboş bir günlük gazeteye benzemektedir. Nitekim, Karagöz ve Ortaoyunu bu özelliğini siyasal...
Karagözle ilgili söylenceler
En yaygın söylenceye göre,  Sultan Orhan  devrinde Bursa'da bir camii yapımında Karagöz adlı bir demirci ve  Hacivat adlı duvarcı çalışmaktadır. Diğer işçiler, bu demirci ile duvarcı arasındaki nükteli konuşmaları...
Gölge Oyunu ve Karagöz
Gölge oyunun geçmişi çok eskilere dayanır. Doğuş yerinin Asya olduğu buradan batı ülkelerine yayındığı sanılmaktadır. Kimi araştırmacılar, gölge oyununun ilk kez Çin'de çıktığını öne sürmüşlerdir. Onlara göre, Milattan...
Karagöz geleneği 
Karagöz'ün gölge oyunları geleneği içerisinde yüzlerce yıllık bir geçmişi var. Türk halk tiyatrosunun  önemli bir kolu diyebiliriz. Gölge oyunları, başka ülkelerde de  var olmuş, ama Karagöz, adıyla, tipleriyle, müziğiyle...
Kekliğimin kafesi 
Çevre korumacıları, kekliğin de korunması için gereken çabaları gösterilmeli. Kekliğin yaşadığı yörelerdeki yer adlarına kekliklerin adı verilmeli ve bu kuşun hiç olmazsa ismi yaşatılmalıdır. Örneğin bir pınara "Keklik Pınarı"...
Keklik idim vurdular 
Keklik, halkımızın en sevdiği av kuşlardan biri.   Bir inanışa göre, ava çıkıldığında, avcının önüne önce keklik çıkarsa av uğurlu, kazasız-belasız ve bereketli geçer.  Keklik her mevsim dağlarda görülür ama avlanma...
Keklik gibi sekmek
Folklorumuzda sembolleşmiş yerler, "kahramanlar" var. Bazen bir maral, ceylan, bazen bir ağaç bir güvercin, bir turna bir keklik olur. Bir başka anlatımla, Keklik halk kültürü ürünlerinde yerini almış. On'larca türküde, manide, şiirde,...
Sivas ve Ahmet Kutsi Tecer
Ahmet Kutsi Tecer, kısa sayılabilecek ömrünü; ülkesinin eğitimine, sanatına ve kültürüne adayan, bütün yönleriyle timsal insanlardan biriydi. O,  içinde vücut bulduğu halkının kültürünü benliğinde özümsemiş, sevdasını yüreğinde...
İbrahim Zeki Burdurlu 
Türkiye'de radyo yayıncılığı 90 yıl önce, 6 Mayıs 1927'de Sirkeci'deki Büyük Postanesi'nin bodrum katında başladı. Eşref Şefik'in "Alo alo Muhterem Sami'nin, burası İstanbul telsiz telefonu" anonsunu benim yaşındakilerin...
Atatürk ve sanat güzelliği    
Yüz elli yıl önce yaşamış Şarkışlalı bir halk ozanı var. Adı Serdarî. Bir destanına : "Nesini söyleyim canım efendim / Gayri düzen tutmaz telimiz bizim. / Arzuhal etsem de deftere sığmaz / Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim." diyerek başlıyor....
Refik Ahmet Sevengil 
Yaş ilerleyince insan kendini nostalji girdabına kaptırıyor. Çocukluk günlerimde televizyonu kimse bilmezdi. Dünyaya açılan penceremiz yalnız radyoydu. Ozanları, yazarları anlatan bir programı hayal meyal hatırlıyorum. Ama unutamadığım bu...