Av. Fatma Tuğçe Bilgin
Av. Fatma Tuğçe Bilgin
Yazarın Makaleleri
Ticaret Hukuku ve e-ticaret yapan şirketlerin yükümlülükleri
Teknolojinin gelişmesi ile beraber internet ticari hayata da girmiş, hatta ticaret yapan şirketler için uçsuzbucaksız bir müşteri potansiyeli sağlamıştır. Dolayısıyla e-ticaret hızla gelişmiş ve bu konuda yasal düzenlemelere de ihtiyaç...
Mesafeli satış sözleşmesi ve cayma hakkı?
Mesafeli satış sözleşmesi, internet üzerinden yapılan e-ticaret sözleşmelerini de kapsamına alan, e-ticaret sözleşmelerinden daha geniş, telefon, faks, mesaj vs. uzaktan iletişim araçlarıyla da taraflar bir araya gelmeksizin kurulabilen sözleşmelerdir....
İcra kefaleti nedir ?
Kefil, bir kişinin borcunu ödememesi halinde onun borcunu ödemeyi, borçtan doğan sorumluluğu üstlenen kişidir. Kefaletin geçerli olması bir takım şekli şartlara bağlıdır. İcra kefaleti ise, icra takibine konu edilmiş olan bir borcun icra...
Aydınlatılmış onam nedir?
Tibbi müdahalenin hukuka uygun olması için bulunması gereken zorunlu unsurlardandır. Aydınlatılmış onam ile hukukun korumak istediği kişilerin vücut bütünlüğü ve dokunulmazlığıdır. Aydınlatılmış onam, hastayı teşhis, tedavi ve riskleri...
Hasta haklarının ihlali sebebiyle şikayet ve dava hakkı
Hasta hakları kapsamlı olarak Hasta Hakları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra hasta haklarının uygulanmasına ilişkin genelge ve Türkiye'nin de onayladığı uluslararası İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi bulunmaktadır. ...
Yeniden kiralama yasağı ve kiracının tazminat hakkı
Türk Borçlar Kanunu'nda Konut veya işyeri gereksinimi ya da inşa ve imarı gerekliliği sebepleriyle kira sözleşmesinin kiraya veren tarafından sona erdirilebileceği düzenlenmiştir. Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla...
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi ile ticari uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak düzenlenmiş, yani yürürlüğe girdiği 01.01.2019 tarihinden itibaren dava açmadan önce arabulucuya başvurmak...
TFF ilk derece kurullarının münhasır yetkisi
Spor kulüpleri, sporcular, antrenörle gibi futbol severlerin  ilgiyle takip ettiği bir konu spor hukuku ve tahkim. TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nda spordan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde TFF bünyesindeki kurulların...
Mevsimlik işçilerin  kıdem tazminatı hakkı
Ülkemizde; özellikle çay, fındık, pamuk gibi sezonluk üretimlerin yapıldığı tarım sektöründe mevsimlik işçi çalıştırılmakta. Mevsimlik işler genellikle yılın birkaç ayı çalışılan işlerdir. Bu tür işlerde çalışan işçilerin...
İhbar tazminatının tüm detayları
İhbar tazminatı, beliriz süreli iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshi halinde, sözleşmeyi fesheden tarafından ödenmesi gereken tazminattır. İş Kanunu'nun 17. maddesinde düzenlenen ihbar sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini...
Çocuğun eğitim gideri nafaka sayılamaz
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 22.10.2018 tarihli kararı nafakaya ilişkin yeni bir yorum getirmiştir. Yargıtayın bu kararı emsal oluşturacağı için, nafaka yükümlülerini ve nafaka alacaklılarını yakından ilgilendiren bir karardır. Nafakaya,...