İrfan Ciminoğlu
İrfan Ciminoğlu
Yazarın Makaleleri
IV. Haçlı Seferi
Haçlı Seferleri serisine bu hafta IV. Haçlı Seferiyle devam ediyoruz. 13. yüzyılın başlarında Avrupa çok ciddi karışıklıklar içindeydi. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu parçalanmaya yüz tutmuş, taht adayları nedeniyle kanlı bir iç savaşa...
Osmanlı döneminde Irak 
Irak, Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden biridir. Sovyetlerin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte, 1991 yılından itibaren tüm küresel büyük güçler Ortadoğu politikalarını bu ülkeyi merkez alarak yeniden biçimlendirdiler. Bugün...
Müslüman Üsküdar'ın tarihi
Üsküdar, İstanbul'un ana damarlarından sayılan çok değerli bir ilçedir. Üsküdarsız İstanbul; İstanbulsuz Üsküdar düşünülemez. Birbirinden ayrılmaz bir bütünlük içindedirler. Bugün bu yazımızda Müslüman Üsküdar'ın...
Beyazıt Han
Osmanlı Sultanlarının dördüncüsü Bayezid Han, Sultan Murat Hüdavendigar'ın oğlu olup, 1360 yılında Edirne'de doğdu. Küçük yaştan itibaren zamanın seçkin âlimlerinden ilim öğrendi. Değerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare...
Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet
Çelebi Mehmet, Osmanlı padişahları içinde değeri pek anlaşılmayan büyük kahramanlardandır. Timur istilasından sonra neredeyse yıkılmış olan Osmanlı Devleti'ni büyük bir dirayetle yeniden kurmuştur.  Osmanlı padişahlarının...
Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarları
Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanı bizlere armağan eden büyüklerimizden birisi de Sultan Alparslan'dır. İslâmın bu bahadır evlâdı Malazgirt'te kalabalık Bizans ordusunu perişan ederek Anadolu'nun kapısını Müslümanlara...
Türk kılıcı
Asya'dan Avrasya ve Anadolu'ya göçen Türkler, yanlarında getirdikleri kılıçlarla tüm Ortadoğu'nun kılıç şekillerini derinden etkilemişlerdir. İlerleyen dönemlerde Osmanlı'nın yükselişiyle birlikte Osmanlı Kılıcı...
Türk tarih yazımı
Müslüman Türk tarihi gibi derin bir konunun geçmişten bugüne nasıl aktarıldığı ile ilgili bugüne kadar birçok araştırma yapılmıştır. Bu haftaki yazımızda, Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonraki tarihi süreci nasıl geçirdiklerini...
İstanbul'un Fethi'nde Osmanlı topçuluğu
Osmanlı Beyliği'nin büyüyüp bir devlet haline gelmesiyle, top teknolojisinin gelişip inkişaf etmesi beraber olmuştur. Barutun bulunmasıyla büyük önem kazanan topçuluk, özellikle kale kuşatmalarında, kalın duvarları yıkmakta kullanılıyordu....